ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
11. 1. 2019

Platební terminály

V současnosti si mnozí z vás pořizují platební terminál nebo o jeho pořízení uvažují.

Platební terminál můžete provozovat ve dvou režimech – s propojením na pokladnu či bez propojení.

Terminál bez propojení na pokladnu

Tento způsob v praxi vypadá tak, že při platbě kartou zadáváte do terminálu částku ručně.

Terminál propojený s pokladnou

Terminál lze propojit s účetnictvím KEO4.

Výhoda propojení spočívá v těchto aspektech:

1. Částka se na terminálu nemusí zadávat ručně, ale částku do terminálu pošle program KEO4 přímo z pokladny.
2. To, jestli platba proběhla úspěšně, pošle terminál přímo do pokladny KEO4.
3. K pohledávkovému dokladu vůči bance, který vznikne při platbě kartou, a který bude čekat na úhradu (spárování) bankou, se uloží číslo transakce, podle kterého se potom v bance vyhledává (páruje).

Jak zajistit propojení terminálu s programem KEO4?

 • Společnost ALIS disponuje ECR certifikátem od Global Payments Europe potvrzující, že jsme splnili všechny podmínky pokladního protokolu GPE.
 • Pro propojení s terminálem Global Payments kontaktujte svojí banku, příp. přímo společnost Global Payments Europe a požadujte propojení platebního terminálu na pokladní systém KEO4. Budete vyzváni k vyplnění žádosti, kde uvedete:
  • Žadatel (odběratel) - vy, tj. např. Obec Horní Podluží, IČ atd...
  • Dodavatel ECR - uveďte ALIS spol. s r.o., IČ 00672416
  • Název pokladního softwaru: KEO4
  • Verze pokladního softwaru: 1
  • Tisk účtenky: platební terminál
  • Typ propojení s ECR: IP
 • Následuje návštěva technika, který nakonfiguruje platební terminál. Bude od vás (vašeho IT pracovníka) potřebovat IP adresu, aby terminál připojil do vaší lokální sítě.
 • Nakonec obchodní zástupce ALIS nastaví program KEO4, aby uměl s platebním terminálem komunikovat.

Způsob evidence bezhotovostních plateb v účetnictví KEO4

V programu KEO4 není nutné mít pro platby kartou speciální pokladnu.

V praxi to funguje tak, že pracujete v normální pokladně a ve chvíli, kdy vám klient oznámí „platím kartou“, stisknete tlačítko „Platba kartou“.

Již v tomto okamžiku se stává pohledávka uhrazenou.

Vzniká totiž nový pohledávkový doklad vůči bance. Tento doklad se automaticky zaúčtuje tak, že se přeúčtuje SU 3XX původní pohledávky na SU 377 a také má již přípravu platby, kde je SU 377 proti bance SU 231 s patřičnou rozpočtovou skladbou. Původní pohledávka je tedy uhrazená a zaúčtovaná a tento nový pohledávkový doklad vůči bance čeká na svojí úhradu (spárování) v bance.

Příklady zaúčtování při platbě kartou v účetnictví KEO4 najdete v dokumentaci.

Následné párování pohledávkových dokladů vůči bance v účetnictví KEO4:

Následující den, kdy pořizujete bankovní výpis, na kterém jsou uvedeny platby kartou z předchozího dne, máte dvě možnosti – buď spárujete pohledávkové doklady ručně (pro dohledání můžete použít číslo transakce, které se k dokladu uložilo), nebo automaticky. Pro automatické spárování slouží nabídka Akce/Platba kartou-import souboru z banky. kde načtete soubor, který jste obdrželi od společnosti Global Payments Europe.