ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
12. 10. 2020

Přihlášení do KEO4: kdo má přiřazeno právo "Spisová služba - správce", tak se nyní může při přihlášení rozhodnout, zda toto právo aktivovat

Těm, kdo mají přiřazeno právo "Spisová služba - správce" (SSLJDR011), se nyní při přihlašování do KEO4 zobrazuje nové okno "SSL správce".

V tomto okně máte možnost přihlásit se buď jako běžný uživatel, nebo jako správce spisové služby.

  • Zatržítko "Správce SSL" - zaškrtněte nebo nechte nezaškrtnuté a stiskněte tlačítko Vybrat.

Uživatel s právem správce SSL je uživatel, kterému je přiděleno zvláštní oprávnění. Správce SSL by měl být odpovědný za chod spisové služby, a proto může v rámci tohoto práva upravovat např. společné parametry SSL, spisový plán, upravovat parametry Podatelny či Spisovny. Umožňuje provádět případné opravy chyb uživatelů (například chyby při vkládání dat, chybné zařazení ve spisovém plánu).

Více o právu správce SSL naleznete v dokumentaci.