ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
11. 1. 2019

Seznam účetních jednotek patřících do DKCS (dílčího konsolidačního celku státu)

Na začátku roku mají povinnost spravující jednotky (obce a DSO) zaslat seznam ve stavu k 31. prosinci předchozího roku.

V KEO4 Účetnictví výkaz najdete v nabídce Výkazy / Nový / Roční výkazy - Seznam...

V KEO-W Účetnictví doporučujeme před vyplněním Seznamu v nabídce Číselníky – Základní číselníky – Aktualizace číselníků IČO zaktualizovat číselník, podle kterého se provádí kontrola při vyplňování údaje IČO.

Část I.

Spravující jednotka uvede v Části I seznamu kompletní přehled všech účetních jednotek, které sama zřídila, založila, nebo ve kterých uplatňuje vliv na řízení a ovládání bez ohledu na jeho výši. Jedná se např. o obchodní korporace, příspěvkové organizace, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby, dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, státní podniky, státní organizace, národní podniky, fondy, nadace, sdružení, spolky a další.

Poznámka:

- Je důležité u vybrané účetní jednotky (např. příspěvková organizace) zaškrtnout údaj VÚJ, protože od tohoto údaje se odvíjí kontroly údajů.

Část II.

Spravující jednotka uvede v Části II seznamu všechny významné spoluvlastníky všech obchodních korporací.

Poznámka:

- Tato část se vyplní pouze pro obchodní korporace (např. s.r.o.), které jsou uvedeny v části I. a součet hodnot sloupců C1 a C2 je vyšší nebo roven 5%.

Část III.

Část III seznamu vyplňuje pouze dobrovolný svazek obcí, kde uvede výčet členů svazku.