ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
22. 7. 2020

Změna analytického členění u účtu 343 u 10 % sazby

Od začátku roku 2020 došlo k přechodu některých plnění ze sazby 15 % do sazby 10 %.

V programech Účetnictví KEO4 a KEO-W byly upraveny v číselníku DPH analytické účty u účtu 343 Daň z přidané hodnoty. Aktualizace číselníku DPH zachovává uživatelské úpravy.

a) Přehled změn u účtu 343 pro 10 % sazbu:

Daň na vstupu 10% (například typ daně 113)

hosp.činnost
343 010 - plný nárok (původně 343 030)
343 011 - krácený nárok (původně 343 031)

hl.činnost
343 015 - plný nárok (původně 343 035)
343 016 - krácený nárok (původně 343 036)

Daň na výstupu 10% (například typ daně 513)

hosp.činnost
343 021 (původně 343 020)

hl.činnost
343 026 (původně 343 025)

U ostatních sazeb zůstává analytické členění nezměněno.

b) Uživatelé mohou zvolit jednu ze čtyř variant, jak reagovat na změnu AU účtu 343 u 10% sazby v číselníku DPH.

1. varianta - uživatel chce ponechat vlastní uživatelské nastavení AU účtu 343 u 10% sazby v číselníku DPH
U této varianty uživatel nemusí nic měnit, protože aktualizace zachovává uživatelské nastavení.

2. varianta - uživatel chce zachovat stejné AU účtu 343 u 10% sazby v číselníku DPH
Pokud uživatelé budou chtít zůstat u původních analytických účtů, tak si musí pouze analytiky účtu 343 s 10% sazbou zadat do číselníku DPH do uživatelských úprav, protože po aktualizaci má číselník u 10% sazby nové hodnoty.

3. varianta - uživatel si chce zadat vlastní uživatelské nastavení AU účtu 343 u 10% sazby v číselníku DPH
Pokud bude uživatel chtít používat novou, ale jinou analytiku u účtu 343 než je v distribuci, tak si musí upravit analytické členění účtu 343 přímo v číselníku DPH v uživatelských úpravách. Co se týká úprav zaúčtování v cenících, automatických operacích, šablonách apod., tak je nutné postupovat dle popisu v dokumentaci pro KEO4 nebo v novinkách pro KEO-W.

4. varianta - uživatel chce používat nové AU účtu 343 u 10% sazby v číselníku DPH
Pokud uživatel bude chtít používat nové AU účtu 343 u 10% sazby dle naší distribuce, pak je nutné upravit zaúčtování v cenících, automatických operacích, šablonách apod. Popis úprav zaúčtování je v dokumentaci pro KEO4 nebo v novinkách pro KEO-W.