ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
11. 1. 2019

Změna rozpočtové skladby pro rok 2019 v agendách Účetnictví KEO

Vyhláškou č. 329/2018 Sb. byla k 1. 1. 2019 novelizována rozpočtová skladba. Byly zařazeny nové položky a paragrafy, upraveny názvy a náplně položek a paragrafů a zrušeny některé položky a paragrafy.

Nové položky:

1385 Dílčí daň z technických her
5177 Nákup archiválií
5216 Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu
5903 Rezerva na krizová opatření
5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli
6316 Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem

Nové paragrafy:

3461 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu
5213 Krizová opatření

Zrušené položky:

5422
5429

Zrušené paragrafy:

4333

Účetnictví agend KEO kontroluje, zda není zaúčtováno nebo rozpočtováno na neplatnou rozpočtovou skladbu. Kontroly se provádí na účetní deník, účetní osnovu a rozpočet. Dokud nejsou chyby vypořádány, nelze provést měsíční uzávěrku.

Neplatnou rozpočtovou skladbu doporučujeme opravit v následujícím pořadí:

  • opravit zaúčtované doklady v účetním deníku,
  • opravit připravené platby,
  • zrušit neplatné položky v účetní osnově,
  • vynulovat rozpočet a závazné ukazatele (pokud existují již rozpočtové změny, je nutné je postupně pootvírat včetně schváleného rozpočtu a závazných ukazatelů),
  • zrušit neplatné položky v rozpočtu a závazných ukazatelích a
  • upravit automatické operace a šablony.