ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

14. 8. 2018

KEO4 1.5.0 – Mzdy

 • Upravili jsme automatický výpočet poměrné části dovolené u typu pracovního vztahu uvolněný zastupitel pro případy, kdy výkon funkce netrvá po dobu celého kalendářního roku. Za každý i započatý kalendářní měsíc výkonu funkce se načítá jedna dvanáctina dovolené za kalendářní rok.
 • Ošetřili jsme situaci, kdy zaměstnanec se zkráceným úvazkem pracuje v den státního svátku více hodin, než má plánováno v harmonogramu pracovní doby.
14. 8. 2018

KEO4 1.5.0 – Spisová služba

V modulu Podatelna v Evidenci dokumentů si můžete nově vytisknout statistiku vyřízených dokumentů za období.

14. 8. 2018

KEO4 1.5.0 – Účetnictví

 • Karta účtu - doplnili jsme název z účtového rozvrhu.
 • Výkaz FIN2-12M - doplnili jsme kontrolu o překročení čerpání rozpočtu.
 • Import - přidali jsme možnost importovat zaúčtování odpisů a rozpuštěných transferů z Majetku.

Ukaž více

14. 8. 2018

KEO4 1.5.0 – Příjmové agendy

 • Při úhradě v pokladně (nebo bance) jsme přidali rychlý filtr pro hledání plátce.
 • Přidali jsme na předpis novou akci "Podrozvaha". Nyní můžete jednotlivě nebo hromadě převést na podrozvahu a doplnili jsme i automatickou operaci pro zaúčtování.
 • Poplatníci - Filtr - přidali jsme užitečnou věc - nyní si můžete vyfiltrovat poplatníky, kteří mají nebo naopak dosud nemají určitý typ příjmu. Ve filtru použijte "Povinnost - Typ příjmu" - ve výběrovém okně můžete vpravo dole zaškrtnout "Filtrovat mimo výběr" (např. vyberete poplatníky, kteří nemají poplatek za odpad).

Ukaž více

8. 8. 2018

KEO-W 1.11.216 - Účetnictví

 • Upravili jsme převody obratů, dokladů, šablon a číselníků do účetnictví KEO4.
2. 8. 2018

KEO4 1.4.9 – Spisová služba

Byla vydána reedice verze 1.4.9 (2. 8. 2018), která opravuje chybu při komunikaci Evidence obyvatel KEO-X s adresářem KEO4. Pokud máte adresář s Evidencí obyvatel synchronizován, je třeba spustit aktualizaci adresáře v KEO-X Evidence obyvatel, tlačítko Data (dole) a volbu Aktualizace adresáře KEO4. Upozornění na nutnost provedení aktualizace se vám zobrazí při spuštění modulu KEO-X Evidence obyvatel.

24. 7. 2018

KEO4 1.4.9 – Příjmové agendy

 • Úhrada poplatků - přidali jsme rychlý filtr "VS" pro hledání dle variabilního symbolu.
 • Přidali jsme novou sestavu PA007 Přehled předpisů - jen součty.
 • Poznámka na účetní doklad - nyní lze nastavit, aby se do poznámky dostalo i číslo domovní.

Ukaž více

24. 7. 2018

KEO4 1.4.9 – Účetnictví

 • Import vět 56Gg - upravili jsme načítání pro přechod z KEO-W.
 • Pokladna - nové tlačítko "Kolik vrátit peněz". Jednoduchá kalkulačka funguje na principu, že vyplníte částku, kterou jste obdrželi od klienta a program na základě částky na příjmovém dokladu vypočítá, kolik peněz máte vrátit.
 • Šablony dokladů: pokud nějaké doklady zakládáte opakovaně (a nevystačíte s funkcí Vytvořit kopii), můžete si připravit pro doklady šablonu, pomocí které opakující se doklady snadno vytvoříte. Nejprve si v číselníku Šablony dokladů pořiďte opakované doklady jako šablony a poté v seznamu pořízených dokladů (např. menu Došlé faktury) stiskněte tlačítko Nový doklad ze šablony.

Ukaž více