ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

14. 5. 2018

KEO-W 1.11.194 - Účetnictví

 • Plán – opraveno pořízení plánu.
 • Výkazy – Výkaz Příloha – do sestavy byly doplněny podpisové vzory.
 • Kontroly a servis – je upravena tvorba sestavy u kontroly „Chyba: v deníku jsou nevyrovnané doklady.“
11. 5. 2018

KEO4 1.4.6 – Účetnictví

 • Číselníky / Ceník - rozdělili jsme nabídku ceníků na „Ceník pro vydané faktury“, „Ceník pro pokladnu“ a nově „Ceník pro banku“. Upravili jsme formuláře číselníků, pořízení a doplnili parametry DPH a poznámku.
 • Banka - v detailu bankovního výpisu na záložce Transakce je nová funkce Nový - z ceníku pro banku (F7). Naplňte si opakující se bankovní transakce do nového číselníku "Ceník pro banku" (např. úroky) a v bance si pak na pár kliknutí a klávesovou zkratku F7 pořídíte bankovní transakci jedna dvě.
 • Číselníky / Základní / Dokladové řady – u dokladových řad pro bankovní výpisy je nově možné nastavit čítač pro číslo bankovního výpisu (záložka Období a číslování).

Ukaž více

11. 5. 2018

KEO4 1.4.6 – Spisová služba

 • Nově je možné zaevidovat přijatý dokument i v modulu Referent. Pokud má uživatel přiřazené právo na evidenci dokumentů v modulu Referent, v dokumentech k převzetí může použít novou akci "Zaevidovat přijatý dokument".
 • V šablonách v adresních polích jsme odstranili zkratku č.p. u čísla popisného.
 • V modulu Referent přibyla nová tisková sestava v detailu spisu "Tisk obsahu spisu s přílohami".

Ukaž více

11. 5. 2018

KEO4 1.4.6 – Mzdy

 • Do číselníku pro zaúčtování jsme přidali následující automatické operace pro hospodářskou činnost: 340. Sociální pojištění zaměstnanec HČ, 341. Zdravotní pojištění zaměstnanec HČ, 721. Dobírka na účet HČ, 356. Daňový bonus HČ, 357. Zálohová daň HČ, 358. Srážková daň HČ.
  Zaúčtování adekvátních mzdových složek u hospodářské činnosti nyní půjde přes tyto operace. Tyto nové automatické operace jsme nastavili stejně jako původní (pro hlavní činnost) a nyní si můžete provést vaše individuální úpravy.
11. 5. 2018

KEO4 1.4.6 – Příjmové agendy

 • Rychlý výběr poplatníka přes našeptávač - nyní se zobrazuje i jeho rok narození.
 • Přejmenovali jsme typ příjmu "jednorázový" na "opakovaný".
 • Platební výměry - ošetřili jsme vytváření platebního výměru zástupci - automaticky k němu přesuneme i původní předpisy nezletilého.

Ukaž více

2. 5. 2018

KEO-X - Vidimace a legalizace 1.26 (181237)

  • Umožnili jsme provádět ověřování totožnosti žadatele v základních registrech v agendě "A1342 - ověřování", pod činnostní rolí "CR9276 - provádění vidimace a legalizace OÚ".
   Tuto novou agendu je třeba mít nastavenou v Registru práv a povinností (RPP). Uživatel ji kromě toho musí mít nastavenou v KEO-X a ke svému pracovnímu místu musí mít přiřazenou činnostní roli.
27. 4. 2018

KEO-X - Matrika 1.82 (181236)

 • V Evidenci tiskopisů je nyní možné pro rodné listy použít sérii označenou RA.
 • Opravena chyba v tisku žádosti ve Zvláštní matrice.
20. 4. 2018

KEO4 1.4.5 – Mzdy

Byla vydána reedice verze 1.4.5 (20. 4. 2018), která obsahuje:

 • ošetření údaje "Předpokládaná výše příjmu" v hlášení "Příloha k žádosti o nemocenské dávky pro OSSZ - NEMPRI", který je nyní volně editovatelný.