ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

15. 10. 2018

KEO4 1.5.3 – Příjmové agendy

 • Poplatníci - přidali jsme novou akci "Insolvenční rejstřík". Program se spojí se serverem a vytiskne vám poplatníky, kteří jsou evidovaní v insolvenčním rejstříku.
 • Vymáhání - přidali jsme novou agendu Hromadné předpisné seznamy. Nový hromadný předpisný seznam vytvoříte v nabídce Vymáhání / Platební výměry - přejděte na záložku  "Hromadné předpisné seznamy" a stiskněte tlačítko Nový.
 • Vytvořili jsme novou agendu Opravné položky. Funguje podobně jako v účetnictví. Potvrdíte filtr, zobrazí se předpisy po splatnosti, zaškrtnete potřebné předpisy a vytvoříte opravené položky (Akce / Vytvořit opravné položky). Zaúčtování opravných položek se musí nastavit v číselníku "automatické operace" na záložce Opravné položky. Počáteční stavy opravných položek zadávejte přes tlačítko Počáteční stavy. Generování zaúčtování za období nyní zohlední a exportuje do účetnictví i vytvořené opravné položky.

Ukaž více

15. 10. 2018

KEO4 1.5.3 – Majetek

 • Přidali jsme novou šablonu Protokol o vyřazení hromadný.
15. 10. 2018

KEO4 1.5.3 – Mzdy

 • Ošetřili jsme rozúčtování srážkové daně mezi jednotlivé pracovní vztahy zaměstnance v případě, že jsou z těchto vztahů různé odvody.
 • Upravili jsme zaúčtování u MS 6950 Odchodné. Odchodné od 1. 1. 2018 nahrazuje stávající odměnu po skončení funkčního období u zastupitelů. Netýká se však členů zastupitelstva, kteří byli zvoleni do funkcí přede dnem nabití účinnosti novely zákona o obcích tj. do 1. 1. 2018. U odchodného je na rozdíl od odměny po skončení funkčního období v zaúčtování položka 5026.
 • Do sestavy M008 Přehled odpracované doby jsme přidali součtový řádek.

Ukaž více

15. 10. 2018

KEO4 1.5.3 – Účetnictví

 • Poznámka v deníku - pokud se jedná o zaúčtování pokladny nebo banky, zobrazí se poznámka ze spárovaného (uhrazeného) dokladu nebo poplatku.
 • Podbarvili jsme některé formuláře proto, abyste se v programu lépe orientovali a program oživili. Pohledávky jsme podbarvili fialovou barvou, závazky zelenou barvou, pokladní doklady hnědou a banku oranžovou.
 • Do deníku jsme přidali nový volitelný sloupec MD/Dal. Je to šikovné ve filtru pro případy, kdy hledáte určitou částku a nevíte přesně, zda je zaúčtovaná na straně má dáti nebo dal.

Ukaž více

15. 10. 2018

KEO4 1.5.3 – Spisová služba

 • Pro lepší orientaci jsme upravili formulář skartačního řízení.
 • V rámci skartačního řízení jsme přidali možnost konvertovat komponenty do výstupního datového formátu.
 • Při evidování listinných doručenek na Podatelně se při výběru z odeslaných zásilek zobrazují jen ty zásilky, které byly odeslány doporučeně, bez ohledu na způsob vypravení (např. Česká pošta, Doručovací služba).
5. 10. 2018

KEO-X - Volby 3.24 (181252)

 • Automatické zařazení adresních míst do volebního okrsku nebo doručovacího obvodu, pokud existuje pouze jeden.
 • Dodatek stálého seznamu voličů - pole rodné příjmení, místo a stát narození již nejsou povinná.
 • Upraven název sestavy RegVol06 v souladu s tím, jestli se tiskne pro volební okrsky nebo doručovací obvody.
5. 10. 2018

KEO-X - Evidence obyvatel 3.25 (1812451)

 • Byl ošetřen stav, kdy se v případě nekorektního zadání data změny odstěhovaný obyvatel neobjevil ve vyřazené kartotéce a byl dohledatelný pouze v Historii. Při zadávání změny se nyní již nenastavuje aktuální datum platnosti změny a kontroluje se jeho vyplnění. Dále byla přidána kontrola na to, aby při provedení změny trvalého pobytu mimo obec bylo zadáno datum platnosti změny vyšší než u ostatních změn pro dané RČ.
 • Oprava chyby, kdy se v Adresáři nenasadil příznak Evidence obyvatel v situaci, že odstěhovaný obyvatel se po čase znovu přihlásil k trvalému pobytu v obci a jeho údaje byly převzaty z vyřazené kartotéky.
 • Oprava chyby vznikající při porovnávání rodných čísel při načítání celkového výdeje z ROB/ISEO.
 • Oprava chyby při načítání výdeje z ROB/ISEO, která nastala, když se ve výdejovém souboru vyskytlo jméno nebo příjmení s apostrofem.
 • Při změně příjmení rodiče se již nenabízí automaticky změna příjmení u dětí.
 • Opraven stav, kdy se při inicializaci synchronizace nebraly záznamy aktuální kartotéky EO, kde byl nastaven typ pobytu "Ukončený TP".
20. 9. 2018

KEO4 1.5.2 – Spisová služba

 • Změnili jsme práci s elektronickými podpisy. Nyní máte při podepisování volbu, zda použít časové razítko, či nikoli. Pokud nebude ve společných parametrech SSL nastaveno používání časových razítek, pak budou dokumenty podepsány bez časového razítka, bez možnosti dlouhodobého ověření.
 • Upravili jsme parametry transakčního protokolu a s tím i generování denního výpisu transakcí tak, aby bylo možné použít pro podepsání kvalifikovanou pečeť či podpis na kvalifikovaném prostředku. Pokud pro podepisování použijete certifikát na kvalifikovaném prostředku, pak bude vlastník dokumentu transakčního protokolu při otevření modulu Referent vyzván k podepsání zatím nepodepsaných denních výpisů.
20. 9. 2018

KEO4 1.5.2 – Účetnictví

 • Jednotlivé doklady - na záložce Zaúčtování a Příprava platby se vpravo dole zobrazuje Rozdíl reprezentující sumu Má dáti - Dal.
 • Zaúčtování pokladny - přidali jsme vpravo dole tlačítko Zvětšit - zaúčtování se vám otevře v novém velkém formuláři, abyste viděli u víceřádkového zaúčtování všechny řádky najednou.
 • Zaúčtování - u Org1 jsme zrušili nutnost pořizovat úvodní nuly. Místo 000001 prostě pište 1.

Ukaž více