ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
24. 6. 2020

KEO-W 1.11.350 – Účetnictví

  • Adresář – načítání subjektů z IS ARES. Upozornění pro plátce DPH: Pokud se přebírá podnikatelský subjekt z informačního systému ARES, tak se vždy naplňuje údaj DIČ bez ohledu na to, zda je subjekt plátce DPH. Je to z důvodu, aby se správně naplňovalo kontrolní hlášení a to část A.4., kam vstupují i neplátci DPH. Pozor u fyzických osob podnikajících, které mají v DIČ rodné číslo. U těchto osob je nutné ručně doplnit DIČ (program automaticky naplní CZ+IČO).
  • Ostatní příjmy – pokud jsou vybírány zálohy, tak je nutné mít položku v ceníku s odpovídající sazbou DPH, to znamená například teplo od 1.1.2020 – 10% (typ daně 513), vodné a stočné od 1.5.2020 – 10% (typ daně 513).
    Je nutné položku v ceníku nastavit včas tak, aby se z přijatých záloh správně odvádělo DPH (správná sazba DPH). Pokud se včas nenastaví správná sazba, pak se odvádí nesprávná výše DPH a následně je problém provést správné vyúčtování!
  • Ostatní příjmy – úprava vyúčtování při změně sazby DPH. Byla přidaná nová funkce „Přepočet“, která automaticky rozděluje množství mezi dvě různé sazby DPH. Uživatel zadá do nového (žlutě podbarveného) řádku hodnotu celkového množství. Pokud nedošlo u dané položky ke změně sazby v období vyúčtování, tak se způsob zadání při vyúčtování nezměnil.
  • Ostatní příjmy – úpravy sestav, které se používají při vyúčtování. Pokud byla použita nová funkce „Přepočet“, pak u položek se objeví hvězdička s odkazem na poznámku, že dané množství vzniklo přepočtem mezi dvě různé sazby DPH.
    Odkaz na metodiku k vyúčtování v agendě Ostatní příjmy při změně sazby DPH:
    http://www.alis.cz/uploads/assets/vyuctovani-2019-2020.pdf

DPH - změna analytického členění u účtu 343 u 10 % sazby

Od 1. 5. 2020 dochází k přechodu některých plnění ze sazby 15% do sazby 10 %. Vzhledem k tomu, že se ještě uvažuje o dalších změnách položek, které by byly zařazeny pod sazbu 10 %, tak byly upraveny v číselníku DPH analytické účty u účtu 343 Daň z přidané hodnoty.
Uživatelé mohou zvolit jednu ze čtyř variant, jak reagovat na změnu AU účtu 343 u 10% sazby v číselníku DPH.

1. varianta - uživatel chce ponechat vlastní uživatelské nastavení AU účtu 343 u 10% sazby v číselníku DPH
U této varianty uživatel nemusí nic měnit, protože aktualizace zachovává uživatelské nastavení.

2. varianta - uživatel chce zachovat stejnou AU účtu 343 u10% sazby v číselníku DPH
Pokud uživatelé budou chtít zůstat u původních analytických účtů, tak si musí pouze analytiky účtu 343 s 10% sazbou zadat do číselníku DPH do uživatelských úprav, protože po aktualizaci bude mít číselník u 10% sazby nové hodnoty.

3. varianta - uživatel si chce zadat vlastní uživatelské nastavení AU účtu 343 u 10% sazby v číselníku DPH
Pokud bude uživatel chtít používat jinou, ale novou analytiku u účtu 343, tak si musí upravit analytické členění účtu 343 přímo v číselníku DPH v uživatelských úpravách, upravit šablony pro prvotní doklady, šablony pro banku a pokladnu, automatické operace a automatické zaúčtování pro ostatní příjmy.

4. varianta - uživatel chce používat novou AU účtu 343 u 10% sazby
Pokud uživatel bude chtít používat nové AU účtu 343 u 10% sazby dle naší distribuce, pak je nutné upravit šablony pro prvotní doklady, šablony pro banku a pokladnu, automatické operace a automatické zaúčtování pro ostatní příjmy.

Přehled změn u účtu 343 pro 10 % sazbu:
Daň na vstupu 10% (například typ daně 113)
hospodářská činnost
343 0010  - plný nárok (původně 343 0030)
343 0011 - krácený nárok (původně 343 0031)

hlavní činnost
343 0015  - plný nárok (původně 343 0035)
343 0016 - krácený nárok (původně 343 0036)

Daň na výstupu 10% (například typ daně 513)
Výstup
hospodářská činnost
343 0021 (původně 343 0020)

hlavní činnost
343 0026 (původně 343 0025)
U ostatních sazeb zůstává analytické členění nezměněno.

Seznam všech typů DPH s 10% sazbou DPH
Daň na vstupu: 113, 213, 223, 233, 313, 323, 403, 413 a 423.
Daň na výstupu: 513, 653, 663, 673, 763 a 773.

DPH – nové typy DPH. Do číselníku DPH byly doplněny nové typy DPH. Nové typy byly zavedeny s ohledem na větší rozsah zboží a služeb s 10% sazbou DPH.