ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
8. 1. 2020

KEO-X - Matrika 1.91 (201344)

  • Oprava formulářů statistických výkazů "Hlášení o uzavření manželství" a "Hlášení o narození" (do data uzavření sňatku či data narození se dosazoval rok 2010).