ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
6. 12. 2018

KEO4 1.5.6 – Příjmové agendy

  • Při úhradě poplatků se kontroluje, zda náhodou není zaúčtování předpisu „na cestě“ - tedy zda není vyexportováno, připraveno ke kontrole a ještě čeká na import. V takovém případě úhrada neproběhne a program zahlásí, že je třeba nejprve přenos zaúčtování předpisu dokončit.
  • Na kartu poplatníka jsme přidali poslední stav zjištění v insolvenčním rejstříku (datum posledního zjišťování a poslední stav).
  • SIPO – ošetřili jsme zaúčtování předpisů a záloh uhrazených přes SIPO (úhrada předešla předpis).
  • Vyúčtování – připravili jsme variantu sestavy vyúčtování s platebním kalendářem.
  • Udělali jsme kontrolu na nezaúčtovaný předpis – již na něm nelze provést dobropis, vyřazení (prekluze), ani převod na podrozvahu.
  • Generování předpisů na přelomu roku – lépe jsme ošetřili situace, kdy potřebujete mít datum UUP/UZP v jiném roce, než je období poplatku.