ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
3. 12. 2019

KEO4 1.6.8 – Majetek

  • Z detailu pozemku, pomocí tlačítka Náhled do katastru nemovitostí, lze zobrazovat údaje evidované katastrálním úřadem a případné rozdíly přebírat do karty majetku. Tuto službu mohou využívat jen registrovaní uživatelé se zákaznickým účtem u katastru nemovitostí. Podrobný návod je k dispozici v dokumentaci: Webové služby dálkového přístupu k údajům Katastru nemovitostí.
  • V elektronických inventurách je nová záložka Zjištění. Zde se zobrazují pouze ty karty, které v seznamu inventarizovaných karet mají vyplněný kód zjištění. Každá karta je uvedena tolikrát, kolik má zadaných kódů zjištění, aby byl přehled o všech druzích zjištění. Změnu kódu zjištění lze provést Hromadnou změnou. Pomocí akce Hromadná změna je také možné u vybraných záznamů doplnit nebo upravit poznámku.
  • V elektronických inventurách, ze seznamu inventarizovaných karet, je nyní možné mazat označené záznamy hromadně.