ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
3. 12. 2019

KEO4 1.6.8 – Spisová služba

  • V detailu dokumentu přijatého i vlastního přibyla možnost doplnit počet listů příloh, popř. počet svazků.
  • Mnohoznačné adresy na podatelně při evidování datových zpráv a e-mailů jsou nyní zobrazeny zelenou barvou, aby byly lépe odlišitelné od adres, které v adresáři chybí (červená barva)
  • Správce spisové služby může nastavit ve společných parametrech SSL přístup ke spisu automaticky pro všechny uživatele. Zaškrtnutí tohoto parametru se projeví až u nově vzniklých spisů.
  • Při vytváření elektronického poštovního archu (ePA) ve výpravně lze nyní třídit zásilky dle vybraných třídících kritérií, stejně jako u poštovního podacího archu (PPA).
  • Doplnili jsme záložku křížových odkazů i ke konceptu.
  • Jestliže přijde na Podatelnu datová zpráva do vlastních rukou, pak se místo příloh zobrazí červeným písmem informace, že je tato zpráva do vlastních rukou.
  • Spisovna již může zapůjčit celou ukládací jednotku, už ne jen samotný dokument či spis.
  • Ve Spisovně v číselníku umístění je možné nyní provést reorganizaci tohoto umístění.