ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
3. 12. 2019

KEO4 1.6.8 – Účetnictví

 • Likvidační lístek – rozšířili jsme konfiguraci podpisů. Nyní si můžete vypnout také pod zaúčtováním, platbou, přípravou platby. Také si nově můžete nastavit jiný formát podpisů pro zaúčtování a jiný pro přípravu platby (platbu).
 • Saldokonto – ve formuláři saldokonta dolů jsme přidali součty za párovací klíč.
 • Inventury – přesunuli jsme nastavení inventarizačních komisí. Dříve jste je nastavovali přes tlačítko „Volitelné texty“. Nyní, podobně jako v modulu Majetek, si komise pořídíte do číselníku Číselníky / Základní / Inventarizační komise. Výběr komise provedete před tiskem sestavy v pravém panelu sestav (kde lze členy komise rovnou také pořídit nebo upravit přes tlačítko …).
 • Střednědobý výhled – přidali jsme akci, pomocí které si můžete rozkopírovat Příjmy/Výdaje u jednotlivých položek pro X roků dopředu. Nejprve si označte záznamy pro výhled (pokud je dosud nemáte pořízené, tak je nejprve pořiďte pomocí tlačítka Nový) a vyberte Akce / Vytvořit kopie roků.
 • Do číselníku Dokladové řady jsme přidali příznak „Aktivní“. Dokladové řady, které už nepoužíváte, si odškrtněte a při pořízení dokladů se již nebudou nabízet.
 • Sestava UC025 Stav intervalu účtů nyní si můžete vybrat, zda tisknout Poznámku nebo Průběžný zůstatek.
 • Hlídání překročení rozpočtu – nyní probíhá také při každém spuštění modulu Účetnictví a v případě překročení se vytiskne sestava. Kontrola proběhne jen u těch, kdo mají příslušné právo a mají kontrolu překročení zapnutou v parametrech.
 • Přidali jsme nový číselník Kombinace zaúčtování.
  • Obsahuje celou uloženou skladbu účetní věty (celou kombinaci) podle struktury účetní věty, nastavené v programu pro váš typ organizace.
  • Slouží jednak pro snadnější výběr celé účetní věty z vašich nejčastějších kombinací a také máte kontrolu – program vás upozorní v případě, že chcete použít kombinaci zaúčtování, kterou jste dosud nepoužili.
  • Pokud chcete tento číselník používat, nejprve si funkci zapněte: Parametry / Základní – Používat „kombinace zaúčtování“. Proběhne jednorázové naplnění číselníku. Zkontrolovat a tisknout jej můžete v nabídce Číselníky / Základní / Kombinace zaúčtování.
  • Následně můžete číselník využívat při pořízení zaúčtování pomocí klávesy nebo tlačítka „Kombinace zaúčtování (F8)“.
  • Při zaúčtování nové kombinace se vás program zeptá, zda ji chcete do číselníku uložit.
 • DPH / Evidence DPH – do rychlého filtru nahoru jsme přidali výběr Daňové období od – do.
 • Banka / Transakce – přidali jsme záložku Dokumenty, abyste si tam mohli naskenovat třeba paragon.
 • Detail bankovní transakce jsme odlišili jinou barvou od detailu bankovního výpisu.
 • Přidali jsme parametr, kterým si můžete z menu vypnout nabídky pro Rozpočet (plán). (Parametry / Základní).
 • Banka – měna v jednotlivých bankovních transakcích již není editovatelná. Nastavuje se v číselníku Banky.
 • Pokladna – měna v jednotlivých pokladních dokladech již není editovatelná. Nastavuje se v číselníku Pokladny.
 • Pokladna / F7 položky – při výběru položek jsme přidali rychlý filtr Název ceníkové položky.
 • Přidali jsme novou sestavu UC016 Seznam nepoužitých účtů.