ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
12. 6. 2020

KEO4 1.7.2 – Mzdy

  • Při vytváření hlášení "Příloha k žádosti o nemocenské dávky pro OSSZ (NEMPRI)" a "Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti (HZUPN)" si nově můžete vybrat také období. Lze tak již bez problémů dodatečně vytvořit tato hlášení i k pracovním neschopnostem (popř. jiným překážkám v práci), které jsou v uzavřených měsících.