ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
14. 7. 2020

KEO4 1.7.3 – Mzdy

Přidali jsme kontrolu na nastavení exekučních srážek. Vzhledem k tomu, že na základě zákona č.191/2020 Sb. již spadá daňový bonus mezi pohledávky, které nelze s ohledem na jejich povahu či účel výplaty postihnout výkonem rozhodnutí, program při výpočtu mezd upozorní na situaci, kdy je srážka daňového bonusu u zaměstnance nastavena. V těchto případech stačí na kartě dané exekuce odškrtnout "Exekuční příkaz na daňový bonus".

Informace pro organizace z podnikatelské sféry - Antivirus C

V souvislosti s přijetím zákona č. 300/2020 o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (tzv. Antivirus C), jsme umožnili v programu vytvořit upravené elektronické hlášení PVPOJ20. Pokud vaše organizace využije možnosti snížení vyměřovacího základu SP v měsících 6-8/2020, je třeba vytvořit nové parametry měsíční pro 6/2020, kde zaškrtnete "Snížený vyměřovací základ SP". Následně Vás program při vytváření příkazu k úhradě upozorní na nutnost ruční úpravy čásky odvodu na sociální pojištění. Při vytváření hlášení "Přehled o výši pojistného pro OSSZ - PVPoj" se zobrazí dotaz na snížený vyměřovací základ, ze kterého program následně automaticky vypočte odvod za organizaci pro daný měsíc. Přehledy o výši pojistného se v těchto případech podávají výhradně elektronicky.