ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
14. 7. 2020

KEO4 1.7.3 – Účetnictví

  • Objednávky – přidali jsme novou agendu (zpoplatněnou funkcionalitu), kde můžete evidovat objednávky a pro jejich vytváření používat připravený ceník pro objednávky. Z objednávek pak můžete vytvářet došlé faktury a usnadnit si tak jejich pořízení. V objednávkách si můžete alokovat rozpočtové prostředky již ve chvíli, kdy vytváříte objednávku. Takto rezervované rozpočtové prostředky pak vstupují do kontrol na překročení čerpání rozpočtu. U objednávek lze také využít schvalovací proces dle nastavení procesů ve vaší organizaci.
  • Saldokontní sestavy UC028 a UC029 – přidali jsme do pravého panelu možnost nastavit „Tisk spárovaných položek od období“. Nastavíte tím, aby vám v sestavě nevyjížděly starší spárované položky.
  • V číselníku Automatické operace, v číselníku Ceník pro pokladnu a Ceník pro vydané faktury, a dále v číselníku Šablony dokladů jsme přidali do vzorového zaúčtování zatržítko „AU dle číselníku typů DPH“. Pokud bude u účtu 343 zaškrtnuto, tak se při převzetí tohoto zaúčtování do dokladu použije AU nastavená v číselníku Typy daně.
  • Číselníky / Základní / Pokladny / Tisk pokladních dokladů - u účelu platby pro poplatky jsme přidali novou volitelnou masku "Poznámka povinnosti". Lze tedy nastavit, aby v účelu platby na pokladních dokladech byla i poznámka, kterou máte uvedenou v detailu povinnosti v Příjmových agendách.
  • Závěrečný účet – doposavad jsme obsah generovali automaticky. Nyní si můžete vygenerovaný obsah ještě sami upravit (tlačítko Obsah). Nezapomeňte však, že pokud budete po úpravách obsahu ještě do závěrečného účtu vkládat, odebírat nebo měnit pořadí sestav, je třeba si obsah upravit buď ručně, nebo si ho při vytváření závěrečného účtu nechte programem znovu vytvořit (a vaše případné ruční úpravy budou přepsány).
  • Přidali jsme novou sestavu pro rozpočet: UR015 Plnění rozpočtu včetně obratů za období.
  • Do sestavy UR013 Plnění rozpočtu podrobného jsme do pravého panelu přidali možnost nastavit „Financování“.
  • Organizace zpracovávající výkaz Pomocný konsolidační přehled (PKP) – zpřístupnili jsme pořízení údajů PKP i do uzavřených období.