ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
9. 9. 2020

KEO4 1.8.1 – Příjmové agendy

  • Na kartě poplatníka je nově pole Datum úmrtí, které lze naplnit ručně či ze základních registrů.
  • Předpisy - na záložce Položky lze nyní mazat i hromadně.