ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
9. 9. 2020

KEO4 1.8.1 – Účetnictví

  • Pokladní doklad PDF / Volitelné texty - přidali jsme sekci "Schválil", "Příjemce" a "Podpis pokladníka", kde si můžete tyto podpisy upravit nebo třeba zcela odstranit.
  • Platba kartou: doplnili jsme kontrolu na správné zaúčtování (vyrovnané strany Md/Dal, doplněná rozpočtová skladba nebo chybějící zaúčtování). Pokud program najde v zaúčtování chybu, zobrazí se hláška a můžete si vybrat, zda v úhradě kartou pokračovat nebo akci přerušit.
  • Rozpočtový výhled – do sestavy UR060 Střednědobý výhled rozpočtu jsme přidali rekapitulaci příjmů, výdajů a financování dle jednotlivých roků.
  • Výkaz PKP - do sestavy "Protokol o chybách" jsme přidali kontrolu na nevyplněné IČO PKP.
  • Daňový doklad – nyní lze tisknout hromadně.
  • Tisk vnitřního dokladu – když má vnitřní doklad opravný doklad, tak se nyní v sestavě vnitřního dokladu tiskne sekce „Opravný doklad“.
  • Banka / Import výpisu z banky – nyní program načítá i výpisy s příponou .ABO (Raiffeisen bank).