ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
9. 10. 2020

KEO4 1.8.2 – Příjmové agendy

 • Přidali jsme možnost založit nebo aktualizovat poplatníky načtením tzv. „základního výdeje z agendového informačního systému evidence obyvatel obyvatel“ v nabídce Poplatníci / Základní výdej AISEO / Nový. Obec si může zažádat o výdej na této adrese.
 • Kdo načítá slevy z jiného programu, který slouží jako evidence pro svoz tříděného odpadu, může nyní využít parametr „strop“, který slouží pro nastavení nejnižší povolené částky předpisu. Toto nastavení najdete v nabídce Číselníky / Příjmové řady – „Aplikování slev – nejnižší povolená částka předpisu (strop)“. Hodnotu, kterou zde nastavíte, bude mít vytvořený předpis, ponížený o načtenou slevu, jako nejnižší možnou.
 • Na smluvních povinnostech s vyúčtováním v záložce „Dokumenty“ přibyla akce „Vytvořit smlouvu“, díky které vytvoříte smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, které na základě vyhlášky uzavíráte s uživateli.
 • V likvidaci „Zápočet – převod“ lze nově vybrat jako předpis, ve prospěch kterého bude přeplatek zaúčtován, i předpis, který ještě nebyl zaúčtován a k jeho zaúčtování dojde před provedením zápočtu.
  Jako předpis, v jehož prospěch je přeplatek započítáván, nelze vybrat předpis typu „záloha“.
  Více v dokumentaci.
 • Sestavu PA014 „Objekty bez trvale bydlících v obci a konkrétní povinnosti“ lze tisknout i z nabídky „Sestavy“.
 • Do nabídky sestav byla nově doplněna i sestava PA302 „Opravné položky – aktuální stav“, ve které vytisknete stav, který zobrazujete v nabídce „Opravné položky“ dle vybrané příjmové řady, režimu vytváření opravných položek a data, ke kterému se počítá počet dní po splatnosti.
 • Do nabídky filtru i sloupců byl přidán údaj „Věk“ poplatníka.
 • Napojení na základní registry: přidali jsme novou kontrolu, která vás upozorní na poplatníka, kterého chcete ztotožnit nebo přihlásit k notifikacím, a který nemá žádnou aktivní povinnost dle daňového řádu. Při správě poplatků dle Daňového řádu, upravuje možnost využívat referenční údaje za základních registrů Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, § 16.
 • Přidali jsme novou záložku v nabídce: Notifikace ROB / Poplatníci se změnou.