Automatické operace

<< Zobrazit obsah >>

Navigace:  Zaúčtování > Číselník zaúčtování >

Automatické operace

Číselník automatických operací určující zaúčtování typů mzdových složek.

 

Zaúčtování automatických operací si můžete upravit dle vlastních požadavků. Lze přidat i odebrat řádky zaúčtování, nebo zaúčtování upravit, např. nastavit vlastní AU, či PAP.

AU pro pokladnu SU 261

Pokud potřebujete změnit námi dodávanou AU 0100 pro SU 261, učiňte tak v nabídce Číselníky/Zaúčtování/Automatické operace:

Výplata v hotovosti - vyhledejte automatickou operaci 700, stiskněte Detail a upravte AU (vyberte řádek, kde je SU 261 a stiskněte Detail).

Výplata v hotovosti - HČ - obdobně upravte automatickou operaci 702.

 

Automatická operace č. 520 pro deponované exekuce

Pokud je v daném měsíci platba daně zálohové menší než 0 (daňový bonus, roční zúčtování daně), pak se u nerozpočtovaného účtu salda daně zálohové použije položka uvedená v automatické operaci č. 520 - implicitně nastavena položka 8901. Platí pouze pro ÚSC.

Automatická operace č. 355 Položka pro saldo - finanční úřad

U úhrady, u nerozpočtovaného účtu deponované exekuce se použije položka uvedená v automatické operaci č. 355 - implicitně nastavena položka 8901. Platí pouze pro ÚSC.

Oddělené pokladny - SU 261 s rozpočtovou skladbou

Pokud účtujete v režimu tzv. oddělených pokladen (k SU 261 pořizujete rozpočtovou skladbu), v automatické operaci č. 700 "Výplata v hotovosti" upravte:

1.Smažte dva řádky, kde je SU 000.

2.V řádku, kde je SU 261 zaškrtněte "Rozpočtovaný účet".

Převzít z distribučního číselníku

Tuto funkci využijete, pokud potřebujete zrušit vlastní úpravy zaúčtování a převzít nastavení zaúčtování dodávané s programem.

Stiskněte tlačítko Převzít z distribučního číselníku, zobrazí se okno, které má dvě části. Do pravé části okna přesuňte ty automatické operace, které chcete přepsat nastavením z distribuce a stiskněte tlačítko Dokončit.