<< Zobrazit obsah >>

KEO4 - Mzdy

 

 

Modul KEO4 Mzdy zahrnuje evidenci zaměstnanců včetně evidence praxe, evidencí všech druhů pracovních vztahů, zabezpečení komunikace na všechny úřady a instituce, a to především elektronickou cestou.

 

Agenda využívá údajů uložených v personalistice a slouží k výpočtu mezd (platu) zaměstnanců územně samosprávných celků, příspěvkových organizací a škol. Umožňuje zpracovávat mzdové podklady a provádět libovolný počet kontrolních výpočtů i konečný výpočet mezd.

K jednotlivým pracovním vztahům jsou jednotlivé evidence (stálé a měsíční), ze kterých se vygenerují mzdové složky, které slouží jako stavební kameny pro konečný výpočet celé mzdy (platu).

 

KEO4 Ovládání programu

Ovládání a uživatelské rozhraní je v KEO4 shodné ve všech modulech. Pokud se chcete seznámit se základním ovládáním programu, věnujte prosím pozornost dokumentaci KEO4 Ovládání programu.

Osobní karty

Na osobních kartách zaměstnanců lze evidovat:

Základní a kontaktní údaje

Rodinní příslušníci

Vzdělání, předchozí praxe

Zdravotní pojišťovna

Informace o důchodu

Slevy na dani a daňové vyrovnání

Srážky a exekuce

Zálohy na mzdu

Pracovní vztahy

Ke každé osobní kartě zaměstnance lze založit více pracovních vztahů, jež vykonává u dané organizace.

Typy pracovních vztahů: pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, uvolněný zastupitel, neuvolněný zastupitel, člen volební komise, ...

Druh práce, středisko, datum vzniku, příp. ukončení pracovního vztahu, ZMR...

Úvazek

Harmonogram pracovní doby, překážky v práci, přesčasy, pohotovost, neplacené volno

Dovolená

Průměrný výdělek

Platové výměry, stupnice platových tarifů, příplatky a platové postupy, šablonu pro tisk lze přizpůsobit

Příplatky

Odměny

Benefity

Zaúčtování, výjimky pro zaúčtování

Stálé evidence

Benefity, zálohy, příplatky, srážky - nastavíte jednou jako pravidlo. V novém měsíci se ze stálé evidence zkopírují údaje do měsíční evidence, abyste je nemuseli v každém měsíci nastavovat.

Měsíční evidence

V menu Měsíční evidence/Pořízení dle zaměstnanců zkontrolujte a pořiďte veškeré měsíční změny.

 

Ostatní evidence

Příkazy k úhradě

Výpočet průměrů nemocenských dávek a náhrad

Dlouhodobé vynětí (mateřská dovolená, uvolnění pro obecný zájem...).

Daňové vyrovnání

 

Hlášení

Přehled o platbě pojistného pro jednotlivé zdravotní pojišťovny

Přehled o výši pojistného pro OSSZ (PVPoj)

Oznámení o nástupu do zaměstnání pro OSSZ (ONZ)

Hromadné oznámení pro zdravotní pojišťovny (HOZ)

Příloha k žádosti o nemocenské dávky pro OSSZ (NEMPRI)

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)

Informační systém o platech (ISP)

Statistický výkaz Zaměstnanci a mzdové prostředky (P2-04)

Potvrzení o zdanitelných příjmech

 

Ostatní

 

Lze založit libovolný počet pracovních vztahů k jednomu pracovníkovi.

Daň a zdravotní pojištění se počítá ze souhrnu za všechny pracovní poměry.

Sociální pojištění se vypočítává za každý pracovní vztah zvlášť.

Výpočet lze libovolně opakovat, uzávěrka se provádí až po výplatě dobírky.

Výpočet odvodů (i z naturálního plnění).

Výpočet průměrů nemocenských dávek a náhrad, včetně výkazu P1-04 (pro školy).

Tiskové výstupy pro potřeby finančního úřadu, sociálního a zdravotního pojištění včetně formulářů.

Tiskové výstupy pro rozúčtování mezd do účetnictví a automatické zaúčtování do programu KEO-W Účetnictví.

Tisk výplatních lístků.

Tisk mzdových listů a ročních daňových vyrovnání.

Velké množství různých výkazů, přehledů a sestav.

 

 

KEO4 Mzdy pracuje na velmi podobném principu jako jeho předchůdce KEO Mzdy.

 

clip0001

 

 

Přehled nabídek a popis obsahu:

 

1. Pracovníci - osobní karty

Evidence osobních údajů

Evidence srážek a exekucí

Určení slev na dani a způsobu výpočtu zdravotního pojištění

Evidence vypočtené mzdy za jednotlivé měsíce

 

2. Pracovní smlouvy

Údaje o zaměstnání - typ pracovního vztahu

Stanovení tarifu platu a příplatků - platový výměr

Průměry pro náhrady

Evidence vypočtené mzdy za jednotlivé měsíce za jednotlivé pracovní vztahy

 

3. Měsíční evidence

Evidence odpracované doby, nemoci, dovolené, neplacené volno ...

Evidence vypočtené mzdy za daný měsíc

 

4. Ostatní evidence

Dlouhodobé vynětí - evidence dlouhodobě vyňatých pracovníků z důvodu rodičovské dovolené, výkon veřejné funkce, ...

Příkazy k úhradě - účty se natahují z číselníku účtů organizací a účtů pro odovody

ISP - modul pro generaci XML souboru pololetního výkazu obsahujícího informace o pracovnících v pracovním poměru

ELPD - modul pro tisk důchodových listů

PVPoj - generuje měsíční přehled pojistného pro OSSZ, umožňuje zaslat XML výkaz přes ALIS-PVS

NEMPRI - generace, tisk a odeslání přílohy k žádosti o nemocenské dávky

Hromadné oznámení - umožňuje vytvořit a vytisknout hromadné přihlášení / odhlášení zaměstnanců pro jednotlivé zdravotní pojišťovny

Přehled o platbě pojistného - vytvoření a tisknutí měsíčních přehledů o platbě pojistného pro jednotlivé zdravotní pojišťovny

Oznámení o nástupu do zaměstnání - oznámení o nástupu do zaměstnání pro OSSZ

Archiv - osobní karta - seznam osobních karet, které nemají v daném měsíci žádný aktivní pracovní poměr

Archiv - pracovní vztah - seznam ukončených pracovních poměrů

 

Tip: Při zadávání Datumů se v modulu Mzdy jinak pracuje s doplňováním měsíce a roku. V ostatních modulech to funguje tak, že když zadáte do datumového pole den a potvrdíte jej ENTER, tak se měsíc a rok automaticky doplní ze systémového data počítače. V modulu Mzdy se to chová tak, že když zadáte do datumového pole den a potvrdíte jej ENTER, tak se měsíc a rok automaticky doplní podle aktuálního období ve mzdách. Tzn., pokud budu v lednu zpracovávat mzdy za měsíc prosinec 2016, zadám 10. a ENTER, doplní se datum 10.12.2016 bez ohledu na to jaké je dnešní datum. Týká se to všech datumových polí v celém modulu Mzdy - např. datum nástupu v pracovním vztahu, datum přesčasu v měsíční evidenci, zadání dovolené od - do, atd.