Číselník zdravotních pojišťoven

<< Zobrazit obsah >>

Navigace:  Číselníky >

Číselník zdravotních pojišťoven

Číselník zdravotních pojišťoven s předvyplněnými účty pro odvody.

Uživatel doplní variabilní symboly, specifické symboly atd...

 

Nastavení AU pro SU 337

Doplňte AU k syntetickému účtu SU 337 - zdravotní pojištění za zaměstnance/za zaměstnavatele.

Když zde AU nevyplníte, použije se naše AU 0110 pro ZP za zaměstnavatele a AU 0100 ZP za zaměstnance.