Měsíční organizace

<< Zobrazit obsah >>

Navigace:  Parametry > Parametry pro homebanking >

Měsíční organizace

Měsíční parametry organizace obsahují uživatelsky nastavované parametry.

V měsíčních parametrech organizace je určeno období, od kterého jsou dané parametry použity pro výpočet mezd a jejich platnost je ukončena vždy v případě, že na tyto parametry navazuje další záznam.

 

Měsíční parametry organizace:

 

Měsíc

Období, pro které parametry platí.

Rok

Období, pro které parametry platí.Procento Sociální fond/FKSP

Určuje procento z platu, které je strháváno do FKSP resp. sociálního fondu. V případě, že není fond využíván, nastavte 0%.

Z účtu

Vyberte bankovní účet, ze kterého se bude do sociálního fondu/FKSP odvádět.

Odvod zaokrouhlit na celé Kč

FKSP/Sociální fond – (měsíční parametry organizace) - zde můžete určit, zda se má odvod zaokrouhlit na celé koruny. Procento pro tvorbu fondu lze zadat na dvě desetinná místa.Kolektivní smlouva

Parametr pro účely ISP definující, zda je uzavřena kolektivní / podniková smlouva nebo není uzavřena žádná kolektivní smlouva.

Standardní pracovní doba

Zadaná standardní týdenní pracovní doba.

Refundace náhrad


Zákonné pojištění zaměstnanců

Určuje výší zákonného úrazového pojištění.

Sazba nemocenského pojištění

Sazba pro odvod nemocenského pojištění (základní nebo zvýšená).

Sazba pro hodinu pohotovosti

Tato sazba se automaticky doplňuje v měsíční evidenci při zadávání pohotovosti.

Sazba pro hodinu pohotovosti ve dnech pracovního klidu

Tato sazba se automaticky doplňuje v měsíční evidenci při zadávání pohotovosti.

Kontrola na počet hodin u DPP - kolik hodin před dosažením limitu zobrazit upozornění.

Zapište počet hodin před dosažením limitu počtu odpracovaných hodin u pracovních vztahů "Dohoda o provedení práce" (limit pro rok 2017 - 300 hodin), kdy má být zobrazeno upozornění.

Organizace, která dle Zákona č. 592/1992 Sb. § 3 zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením

Pokud máte zaměstnance v chráněných dílnách, zaškrtněte tento parametr.

U zaměstnanců, kteří mají vyplněno na osobní kartě u důchodu typ „invalidní“ a způsob stanovení vyměřovacího základu pro ZP je „Skutečný výdělek“, nejprve sníží vyměřovací základ o částku 6259 a z toho se teprve vypočítá zdravotní pojištění.

U nočních směn je nedělní/sváteční směna ta, kdy zaměstnanec nastoupil do práce (dle § 91 odst. 6 ZP)

Pokud zde odškrtnete, bude program dělit noční směny dle hodin zadaných „do půlnoci“ a následně podle toho zacházet s příplatky za práci o víkendu (resp. ve svátek).