Měsíční

<< Zobrazit obsah >>

Navigace:  Parametry >

Měsíční

Měsíční parametry jsou dodávány společně s programem, jsou upraveny dle současně platné legislativy a při každé změně je dodávána nová verze, která zajistí změnu těchto parametrů.

V měsíčních parametrech je určeno období, od kterého jsou dané parametry použity pro výpočet mezd a jejich platnost je ukončena vždy v případě, že na tyto parametry navazuje další záznam.

 

Měsíční parametry jsou rozděleny do třech skupin:

 

Základní údaje

Pojištění

Daň

 

Základní údaje

Minimální mzda

Je zadána hodnota minimální mzdy, a to jak měsíční tak hodinová.

Minimální mzda invalidita

Je zadána hodnota pro minimální mzdu invalidního důchodce.

Redukční hranice pro DPN

Jsou zadány redukční hranice pro dočasnou pracovní neschopnost ve výši denních i hodinových limitů.

Exekuce

Je zadána hranice pro životní minimum, náklady na bydlení a přepínač, který určuje, zda se má exekuce srážet i z náhrad DPN.

Ostatní

Je zadána doba ochrané lhůty a minimální výše zvýšení základu daně při používání služebního automobilu.

 

Pojištění

Zdravotní pojištění

Jsou zde zadány procentní sazby pro výpočet zdravotního pojištění, hranice pro výpočet a odvod zdravotního pojištění a rozhodná hranice pro odvod zdravotního pojištění z dohod o provedení práce.        

Sociální pojištění

Jsou zde zadány procentní sazby pro výpočet sociálního pojištění, hranice pro výpočet a odvod sociálního pojištění a rozhodná hranice pro odvod sociálního pojištění z dohod o provedení práce.        

Druhý pilíř důchodového pojištění

Jsou zde zadány procentní sazby pro odvody druhého pilíře důchodového pojištění.

Ostatní

Je zde uvedena sazba pro odvod zákonného pojištění zaměstnanců.

                 

Daň

Slevy

Jsou zde uvedeny hranice pro daňový bonus a to jak pro roční, tak měsíční a pro slevu za účast v odborech.

Daň solidární

Je zde uvedena hranice pro výpočet solidární daně a její sazba.

Zálohová daň

Jsou zde uvedeny hranice pro výpočet zálohové daně z příjmu.

Srážková daň        

Jsou zde uvedeny hranice pro výpočet zálohové daně z příjmu.