Osobní karta

<< Zobrazit obsah >>

Navigace:  Zaměstnanci >

Osobní karta

Dle nastavení v záhlaví seznamu osobních karet je možno zobrazit osobní karty aktivní, archivní nebo všechny.

 

Na osobní kartě se evidují základní údaje o zaměstnanci:

 

Základní a kontaktní údaje

Rodinní příslušníci

Vzdělání, předchozí praxe

Zdravotní pojišťovna

Informace o důchodu

Slevy na dani

Srážky a exekuce

Zálohy na mzdu

 

Na osobní kartě nejsou údaje o konkrétním pracovním vztahu - založte k osobní kartě kartu pracovního vztahu. Ke každé osobní kartě může být libovolný počet pracovních vztahů.

Osobní karta

clip0001

 

 

 

Z osobní karty je možné pomocí tlačítka clip0016Výpočet mzdy spustit výpočet mezd daného pracovníka (výpočet mezd).

Z osobní karty je možné pomocí tlačítky Tisk vytisknout opis osobní karty, výplatní lístek, mzdový list, předejku pro OSSZ, dohodu o odpovědnosti a osobní dotazník.