Pracovní vztah

<< Zobrazit obsah >>

Navigace:  Pracovní vztahy >

Pracovní vztah

Karta pracovního poměru je rozdělená na:

 

Základní údaje

Kde se nachází údaje o vzniku pracovního poměru (eventuálně ukončení), úvazku a údaje pro ELDP a ISP.

Průměrný výdělek

Přehled vypočtených nebo pravděpodobných průměrů pro náhrady.

Stálá evidence

Informace o výši platu a vypočtené mzdě za určité měsíce.

Měsíční evidence

Přehled odpracované doby, překážek v práci, příplatků a všech mzdových složek daného měsíce.

Dokumenty

Pokud si vytisknete platový výměr, pracovní smlouvu, dodatek k pracovní smlouvě, dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, program vám nabídne automatické uložení dokumentů do záložky Dokumenty na pracovním vztahu. Můžete si sem přidat jakýkoliv další dokument, např. fotku zaměstnance.

 

 

Z karty pracovního vztahu je možné pomocí tlačítka clip0016 spustit výpočet mezd daného pracovního poměru (výpočet mezd).

 

 

Odeslat do archivu - Ukončené pracovní vztahy můžete ručně přesunout do archivu; není nutné čekat na měsíční uzávěrku, která toto udělá automaticky.