Základní parametry

<< Zobrazit obsah >>

Navigace:  Parametry >

Základní parametry

Na záložce Základní parametry zadáme konkrétní údaje o organizaci.

 

Aktuální období

Měsíc

Aktuální měsíc zpracování dat v KEO4 mzdy.

Rok

Aktuální rok zpracování dat v KEO4 mzdy.

 

 

                 

Sociální pojištění

Kód OSSZ

Zadáme kód OSSZ, které budeme zasílat hlášení a finanční prostředky

Název OSSZ

Zadáme název OSSZ, které budeme zasílat hlášení a finanční prostředky

Variabilní symbol

Číslo přidělené zpracovávané organizaci OSSZ, uvádí se na platbách jako variabilní symbol

Jméno kont. osoby

Zadáme jméno kontaktní osoby - tiskne se na sestavy

Příjmení kont. osoby

Zadáme příjmení kontaktní osoby - tiskne se na sestavy

Telefon kont. osoby

Zadáme telefon kontaktní osoby - tiskne se na sestavy

Formát datumu

Standardně DD.MM.RRRR

Název org. pro ELDP

Název organizace pro evidenční list důchodového pojištění

 

Zdravotní pojištění

Číslo plátce zdravotního pojištění

Číslo plátce ZP

 

ISP

Právní forma

Vybereme z nabízeného menu právní formu subjektu

ISP anonymita

Určuje násobek osobního čísla při vytváření XML souboru pro ISP. Např. v případě, že je údaj 2, bude každé osobní číslo zaměstnance v XML vynásobeno dvěma

Předkladatel

Název předkladatele ISP

IČO

IČO předkladatele

 

 

Škola

 

Škola

V případě, že zpracovávaná organizace je škola, zatrhneme a nastavíme další údaje potřebné pro výkaz P1-04

Zřizovatel organizace

Vybereme z rolovacího menu, kdo je zřizovatelem školy

Druh hospodaření

Vybereme, zda se jedná o příspěvkovou organizaci nebo o soukromou (příp. církevní) organizaci

Platový řád

Vybereme, jestli organizace vyplácí mzdy nebo platy

 

Ostatní

Bankovní účet

Bankovní účet organizace

Max. pětitisícových bankovek

Maximum pětitisícových bankovek v případě výplaty v hotovosti

Zaokrouhlení náhrady mzdy

Vybereme, jestli se má zokrouhlovat každá mdzová složka náhrady nebo výseldná dobírka

Zastoupený (v 7. pádě - kým?)

Údaj "Zastoupený", který se následně doplňuje do některých šablon v programu

Termín výplaty

Termín výplaty (údaj vstupuje do šablony Pracovní smlouva)