Zaúčtování automatických operací

<< Zobrazit obsah >>

Navigace:  Zaúčtování > Číselník zaúčtování >

Zaúčtování automatických operací

Zaúčtování automatických operací si můžete upravit dle vlastních požadavků. Lze přidat i odebrat řádky zaúčtování, nebo zaúčtování upravit, např. nastavit vlastní AU, či PAP.

Pro úpravu každé automatické operace zvlášť použijte nabídku Automatické operace.

 

Pokud chcete upravit více řádků zaúčtování najednou, použijte tento hromadný nástroj:

 

1. Vybrat řádky zaúčtování

Zatržítkem označte účetní řádky, které chcete upravit. Můžete k tomu použít filtr nebo rychlý filtr v nástrojové liště:

Automatická operace - Pro vyfiltrování automatických operací, které chcete upravit, můžete použít tento rychlý filtr. Zapište sem automatické operace oddělené čárkou (Např. "1,5,10") nebo jako interval (Např. "1..10") nebo kombinaci obou způsobů.

Předpis/Úhrada - Zaškrtněte to, co potřebujete vyfiltrovat.

Má dáti/Dal - Zaškrtněte to, co potřebujete vyfiltrovat.

 

2. Hromadná úprava

Když máte zaškrtnuté příslušné řádky, stiskněte tlačítko Hromadná změna.

Zobrazí se formulář s jednotlivými údaji, které obsahuje řádek zaúčtování (SU, AU, Nst, ...). Vyplňte pouze ty hodnoty, které chcete u vybraných řádků změnit a zaškrtněte u nich "Změnit". Pak stiskněte tlačítko Dokončit.