Zaúčtování

<< Zobrazit obsah >>

Navigace:  Parametry >

Zaúčtování

Parametry pro přenos zaúčtování mezd do KEO-W Účetnictví.

 

Základní údaje

 

Typ Organizace

3) Územně samosprávné celky (ÚSC)

4) Příspěvkové organizace (PO)

Typ zaúčtování

ÚSC

Tento typ je určen pouze pro Typ organizace 3) Územně samosprávné celky (ÚSC).

Rozpočtová skladba se doplňuje k rozpočtovým účtům

Příspěvková organizace

Tento typ je určen pouze pro Typ organizace 4) Příspěvkové organizace (PO).

Příspěvková organizace s rozpočtovou skladbou

Tento typ je určen pouze pro Typ organizace 4) Příspěvkové organizace (PO).

Základní běžný účet syntetický

SU pro běžný účet. Zde uvedený SU se použije tehdy, pokud nemáte vyplněn SU v číselníku účtů organizace.

Základní běžný účet analytický

AU. Zde uvedený SU se použije tehdy, pokud nemáte vyplněn SU v číselníku účtů organizace.

Základní běžný účet syntetický - hosp. činnost

SU pro HČ. Zde uvedený SU se použije tehdy, pokud nemáte vyplněn SU v číselníku účtů organizace.

Základní běžný účet analytický - hosp. činnost

AU pro HČ. Zde uvedený SU se použije tehdy, pokud nemáte vyplněn SU v číselníku účtů organizace.

Typ účetnictví

KEO-W - varianta zaúčtování pro účetnictví KEO-W. Při exportu vznikají soubory, které se následně načítají do programu KEO-W.

 

KEO4 - v této variantě vznikají doklady, které na sobě mají jak předpis, tak úhradu. Exportem se doklady dostávají přímo do KEO4 Účetnictví (nabídka Import - Doklady z KEO4 Mzdy)

KEO4 - Předpis na jednom dokladu - obdoba zaúčtování pro KEO-W. Pro předpis se vytvoří jeden souhrnný doklad. Exportem se doklady dostávají přímo do KEO4 Účetnictví (nabídka Import - Doklady z KEO4 Mzdy)

 

Paragrafy a položky

 

Paragraf FKSP/Sociální fond

Zde nastavený paragraf se použije zaúčtování sociálního fondu/FKSP.

Paragraf pro zákonné pojištění

Zde nastavený paragraf se použije pro zaúčtování zákonného pojištění. Má přednost před paragrafem zadaným v automatické operaci a před paragrafem uvedeným na kartě pracovního vztahu i před paragrafem uvedeným ve výjimce ze zaúčtování.

Paragraf ZP a SP zaměstnavatel

Zde nastavený paragraf se použije pro zaúčtování SP a ZP za zaměstnavatele a má přednost před paragrafem zadaným v automatické operaci, před paragrafem uvedeným na kartě pracovního vztahu i před paragrafem uvedeným ve výjimce ze zaúčtování.

Paragraf pro položku 5182

U výplaty v hotovosti se účtuje POL 5182 mínusem (pokud neúčtujete rozpočtovou skladbu přímo k SU 261) a v něm se použije PAR z tohoto nastavení.

Položka pro hospodářskou činnost

ÚSC - někteří hospodářskou činnost účtují na 231 bez rozpočtové skladby s položkou 8901 (Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru).Účtovat zálohy na mzdu

Paragraf pro zálohy

Položka pro zálohy

Zaškrtněte, pokud chcete, aby program mzdy vygeneroval zaúčtování pro zálohy na mzdu.

Do údaje paragraf a položka vyplňte hodnoty pro zaúčtování zálohy na pokladně (např. PAR 6409, POL 5011). Program připraví do zaúčtování úhrad zápis, který odúčtuje částku zálohy z tohoto paragrafu a položky a přeúčtuje ji na paragraf a položku dle nastavení příslušného pracovního vztahu.

 

 

Ostatní nastavení

 

Vnitřní doklad dobírky v hotovosti na jeden doklad

Když je zaškrtnuto, zaměstnanci, kterým se výplata vyplácí v hotovosti, budou v zaúčtování úhrady na jednom vnitřním dokladu - "Dobírka v hotovosti". Jinak bude za každého zaměstnance jeden doklad.

Doplnit údaj "Nst", "Zdr", "Org" a "UZ" do u účtů třídy "5" v zaúčtování předpisu

Když je zaškrtnuto, doplňuje v předpisu k nákladovým účtům i Nst, Zdr, ORG a UZ (z pracovního vztahu, nebo z výjimky ze zaúčtování).

Doplnit údaj "Org" do účtů třídy "3"

Když je zaškrtnuto, doplňuje v předpisu i úhradě k účtům třídy "3" údaj "Org" (z pracovního vztahu nebo výjimky v zaúčtování).

Do poznámky dokladu doplnit text hlavičky dokladu

Když je zaškrtnuto, použije se v zaúčtován úhrady u jednotlivých řádků zaúčtování se stejná poznámka, jako je v poznámce dokladu.

V hlavičce dokladu neuvádět jména zaměstnanců

Na vnitřní dokladu po přenosu do účetnictví nebude uvedeno jméno zaměstnance.