Zaúčtování

<< Zobrazit obsah >>

Navigace:  Pracovní vztahy > Pracovní vztah > Stálá evidence >

Zaúčtování

Nabídka slouží pro pořízení výjimek zaúčtování nebo rozdělení mzdy.

 

Nastavení zaúčtování pro pracovní vztah

clip0051

Nst

Umožňuje zaúčtovat pracovní poměr na konkrétní nástroj - návaznost na distribuční číselník.

Zdr

Umožňuje zaúčtovat pracovní poměr na konkrétní zdroj peněz - návaznost na distribuční číselník.

ÚZ

Umožňuje zaúčtovat pracovní poměr na konkrétní účelový znak - návaznost na distribuční číselník s možností pořizovat nové záznamy.

Org

Umožňuje zaúčtovat pracovní poměr na konkrétní organizaci - návaznost na uživatelský číselník s plnou možností editace.

Par

Umožňuje zaúčtovat pracovní poměr na konkrétní paragraf - návaznost na distribuční číselník.

Na vrub účtu

Nastavíte, na vrub jakého účtu se bude vytvářet příkaz k úhradě pro tento pracovní vztah. Pokud chcete nastavit jen část pracovního vztahu z tohoto účtu - vytvořte si výjimku a nastavte Na vrub účtu ve výjimce.

Hosp. činnost

Hospodářská činnost - zatržítko určuje, zda pracovní vztah vykonává hospodářskou činnost.

 

Výjimky

Pomocí tlačítka Nový můžete pořízením výjimky (odchylky) od zaúčtování zbytku pracovního vztahu rozdělit plat procentuálně nebo dle konkrétní částky.

 

Typy výjimek:

Výjimka pro platové výměry / dohodnuté odměny

Pořízení výjimky pro části platu stanovené platovým výměrem nebo odměnou.

Výjimka pro celý pracovní vztah

Pořízení výjimky pro celý pracovní vztah, včetně všech na něj navázaných složek platu.

Výjimka pro celý pracovní vztah zadaná procenty: hrubá mzda + odvody (náklady) organizace.

Výjimka pro celý pracovní vztah zadaná částkou: hrubá mzda bez odvodů (nákladů) organizace.

Výjimka pro příplatky

Pořízení výjimky pro příplatky.

Výjimka pro VPP

Výjimka pro VPP (s limitem) -  tato výjimka zohledňuje  limit pro rozúčtování. Na kartě pracovního vztahu (Stálá evidence/Zaúčtování), vytvořte zaměstnanci typicky dvě výjimky typu „Výjimka pro VPP“ - například jednu výjimku s příslušným zdrojem peněz na 85% a druhou výjimku na 15%.  Nad tabulkou výjimek nezapomeňte vyplnit údaj Limit pro výjimky, kam uvedete částku, kterou přispívá úřad práce na mzdu daného zaměstnance. V případě, že v aktuálním období nebude limit překročen, rozdělí se zaúčtování dle procent (85% a 15%). V případě, že limit bude překročen, pak vše nad limit bude zaúčtováno dle nastavení na pracovním vztahu.

Výjimka pro benefity

Pořízení výjimky pro pouze benefity.

 

 

Aktivní - zatržítko určí, zda tato výjimka v tomto období zafunguje.

Na vrub účtu - tímto nastavením můžete určit, že je třeba pracovní vztah celý nebo z části hrazen z jiného účtu - z tohoto účtu se převezme i SU, AU pro hlavní/hospodářskou činnost.

 

 

Pozn.: Výjimka nedědí údaje z pracovního vztahu, takže pokud ve výjimce chcete definovat např. jen jiný UZ a ostatní údaje chcete zachovat, nastavte všechny údaje ve výjimce stejně jako na pracovním vztahu, kromě údaje UZ.

Pozn.: Výjimky ovlivní zaúčtování platby u organizace typu ÚSC a také pro zaúčtování předpisu u příspěvkových organizací.