ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Novinky ve verzích

19. 1. 2012

Novinky ve verzi 1.25

 • Možnost hledat JRE v systémové (nebo uživatelské) proměnné JAVA_HOME_ALISUIS.
1. 9. 2010

Novinky ve verzi 1.12

 • Změna implicitního nastavení filtrů na 90 dní před aktuálním datem.
 • Úprava nasazování stavů u odeslaných výkazů (vždy dle poslední stažené stavové zprávy).
9. 8. 2010

Novinky ve verzi 1.11

 • Přidány protokoly o uskutečněných přenosech dle požadavků vyhlášky 383/2009 a technického manuálu. Podpora pro jejich ukládání a tisk.
 • Nové řešení pro tisky (jasper report).
 • Přidána možnost filtrování v odeslaných výkazech a stažených zprávách.
 • Nově lze zpracovat i výkazy s obálkou (připravené např. v jiném účetním programu než KEO). Pokud byla obálka vygenerována pro jinou zodpovědnou osobu, než je aktuálně přihlášená, tak se zobrazí upozornění s dotazem zda pokračovat. Také bylo opraveno načítání výkazů s komentářem (Gordic).
 • Lze zobrazit  množinu staženych zpráv ke konkrétnímu odeslanému výkazu(na pravý klik).
2. 7. 2010

Novinky ve verzi 1.10

 • Oprava kritické chyby: nešly označovat zpravy v inboxu (zaškrtávat jako vybrané).
30. 6. 2010

Novinky ve verzi 1.09

 • V nabídce Nástroje / Nastavení / Zodpovědná osoba je nyní možnost zaškrtnout, že chcete z Inboxu zobrazovat pouze zprávy pro účetní jednotky evidované u této zodpovědné osoby.
29. 6. 2010

Novinky ve verzi 1.08

 • Možnost smazat zodpovědnou osobu.
 • Při dekódování identifikačních údajů se obsluze zobrazí varování, pokud na zadané cestě již PersonalCodesStorage existuje.
 • Zprovozněno elektronické podepisování.
 • Program je možné spouštět z příkazové řádky s argumentem, který říká jakou část programu otevřít (výkazy, inbox)
18. 6. 2010

Novinky ve verzi 1.07

 • Při startu programu se zobrazí ikonka ve startovní liště Windows.
 • Po instalaci kryptografických knihoven se program ukončí a nastartuje znovu (načte nové knihovny). Opatření by mělo řešit problémy   při dešifrování přístupových údajů.