ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Zásady ochrany soukromí Android aplikace KEO4 Majetek

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost ALIS, spol. s r.o., provozovatel mobilní aplikace KEO4 Majetek, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

K čemu aplikace KEO4 Majetek slouží?

Mobilní aplikace KEO4 Majetek je aplikace určená pro mobilní zařízení s operačním systémem Android, která rozšiřuje možnosti počítačové aplikace KEO4 o možnost provedení inventury majetku v terénu mimo dosah počítačové sítě. Slouží tedy k ověření a doplnění údajů evidovaných v počítačové aplikaci KEO4.

Jaké údaje shromažďujeme?

Mobilní aplikace KEO4 Majetek pracuje pouze s údaji, které do ní uživatel nahraje majetkové evidence v počítači. Tyto údaje se týkají výhradně evidovaného majetku (např. název, cena), nicméně osobní údaje (konkrétně jméno a příjmení fyzické osoby) se mohou vyskytovat v jediné položce Zapůjčeno komu. Za případné další uvedení osobních údajů uživatelem například v položce Poznámky nenese provozovatel mobilní aplikace zodpovědnost.

Jaká oprávnění vyžadujeme?

Fotky / média / soubory

  • čtení obsahu v úložišti USB: pro načítání dat z KEO4 do mobilní aplikace
  • úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB: pro zápis změněných dat do souboru, který se z mobilní aplikace načte zpět do KEO4

Úložiště

  • čtení obsahu v úložišti USB: pro načítání dat z KEO4 do mobilní aplikace
  • úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB: pro zápis změněných dat do souboru, který se z mobilní aplikace načte zpět do KEO4

Fotoaparát

  • pořizování fotografií a videí: pro čtení QR kódů nebo čárových kódů ze štítků, aby se inventární čísla nemusela opisovat, příp. pro zachycení fotografie inventarizovaného majetku

Logovaná data

Chceme vás informovat, že v případě, že dojde v aplikaci k chybě, je tato skutečnost a příslušná data zaznamenána prostřednictvím služeb třetích stran ve vašem telefonu. Tato data mohou obsahovat informace o IP adrese zařízení, název zařízení, verzi operačního systému, konfiguraci aplikace, čas a datum použití aplikace a další statistiky.

Bezpečnost

Při přenosu dat mezi počítačem a mobilním zařízením není využíván internet, tudíž nehrozí nebezpečí spojené s přenosem dat. Kopie dat uložená v mobilním zařízení může být otevřena jinou aplikací z tohoto zařízení nebo je možné ji z tohoto zařízení zkopírovat jinam, aniž bychom toto mohli nějak ovlivnit. Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost.

Změna zásad ochrany soukromí

Pokud bude v budoucnu zapotřebí tyto zásady ochrany soukromí pro mobilní aplikaci KEO4 Majetek aktualizovat, tak tomu bude vždy na této stránce. Proto doporučujeme tuto stránku pravidelně číst a sledovat případné změny, které budou účinné okamžitě poté, co budou na této stránce zveřejněny.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zásad ochrany soukromí mobilní aplikace KEO4 Majetek nás neváhejte kontaktovat na adrese podpora@alis.cz.