ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

KEO-W Poplatky

Správa místních poplatků a ostatních příjmů včetně vybírání záloh a vyúčtování.

Celé řešení příjmových agend Poplatků a ostatních příjmů má pevnou vazbu na Účetnictví KEO-W. Úhrady se provádějí vždy prostřednictvím Pokladny nebo Banky. K úhradě je možné vybírat poplatky dle různých hledisek a samozřejmostí je možnost úhrady více poplatků (i různých poplatníků) najednou na jeden pokladní doklad.

Vzhledem k automatickému účtování úhrad poplatků přináší tento přístup uživatelům mnoho výhod. Při výběru poplatků v pokladně vznikají účetní zápisy automaticky, což významně šetří práci účetním a informace o zaplacení poplatku je okamžitě k dispozici v agendě Poplatky pro pracovníka odpovědného za evidenci a správu poplatků.

Nabízíme tyto moduly:

poplatky

Poplatky a ostatní příjmy

Základem je evidence předpisů poplatků, včetně jejich rozdělení na jednotlivé splátky a evidence úhrad. Při ukončení poplatkové povinnosti (např. odstěhování poplatníka) program nabízí nástroj pro přehledné vypořádání předpisů. V případě dobropisování poplatku dochází k automatické zaúčtování v Účetnictví a zápočtu s vydaným předpisem.

Program podporuje vytváření skupin poplatníků spojených jedním plátcem. Toto spojování má význam zejména pro tisk složenek a při výběru poplatků přes SIPO.

Samozřejmostí je vedení osobních daňových účtů, tisk platebních výměrů, exekučních příkazů a množství sestav a rozborů.

Ostatní příjmové agendy řeší problematiku pravidelného vybírání plateb např. za vodné a stočné, nájmy apod. A to buď v režimu paušálních plateb, nebo jako zálohy a vyúčtování.

slozenky

Tisk složenek

Externí program, který načte data z Poplatků a připraví tisk složenek. Jednotlivé poplatky sloučí vždy za plátce. Je podporován tisk složenek na formát A4 (3 složenky na stranu). Uživatel má možnost zvolit mikroposuny pro doladění tisku do formuláře.

Zajímavé možnosti

Integrace s ostatními moduly

 • Evidence obyvatel
  Poplatníci se vybírají z adresáře, který je aktualizován z programu Evidence obyvatel.
 • Účetnictví
  Předpisy poplatků automaticky zakládají příslušný doklad včetně zaúčtování. Úhrady poplatků je možné provádět pouze v bance nebo pokladně.
 • Evidence psů
  Tato vazba zajistí vytvoření poplatků za evidované psy.
 • Spisová služba
  Při vytváření dokumentů lze načíst číslo jednací ze spisové služby a následně je do spisové služby zaevidovat.
 • Evidence hřbitovů
  Tato vazba zajistí vytvoření poplatků za evidovaná hrobová místa.

Pro koho je produkt vhodný

 • města a obce,
 • správce vodovodů a kanalizací,
 • správce bytových fondů.