ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

KEO-W Účetnictví

Kompletní účetnictví s možností vedení více organizací.

Pod pojmem Účetnictví rozumíme celé komplexní řešení problematiky od zápisu dokladů, jejich zaúčtování, evidenci DPH, přes úhrady v pokladně a bance, až po vytváření výkazů a sestav. A nejen to! Nabízíme vám propracovaný systém obsahující spoustu užitečných kontrol, nástrojů a vazeb, které vám ušetří práci a zajistí, aby nedocházelo ke zbytečnému chybování.

V rámci řešení účetní agendy nabízíme tyto moduly:
keow

Účetnictví

Účetnictví KEO-W je postaveno na pevné vazbě mezi prvotními doklady a účetními zápisy. Modul Účetnictví zahrnuje nejen zpracování dokladů a účtování, ale také práci s Bankou, Pokladnou, Rozpočet a Výkaznictví. Kromě těchto základních agend zde naleznete také například možnost vytvářet Příkazy k úhradě, nástroj pro vytváření Opravných položek a agendu Saldokonto, která umožňuje sledování saldokontních účtů.

DPH

Modul DPH umožňuje prohlížení daňové evidence včetně kontrol, tisky záznamní povinnosti a přípravu daňového přiznání s výstupem do PDF i XML. Uživatel může odeslat daňové přiznání pomocí programu ALIS-PVS na daňovou správu. Je připraveno také roční vypořádání a úprava odpočtu daně. Neplátci si mohou zapnout sledování výše obratů.

Fakturace

Agenda je vhodná pro jednoduché vytváření vydaných faktur. Podporuje více fakturačních řad. Vzniklý doklad se automaticky zapisuje do knihy prvotních dokladů, včetně automatického zaúčtování a evidence DPH, jsou-li tyto údaje přednastaveny na fakturační položce. Samozřejmostí je možnost tisku upomínek.

Homebanking

Program Homebanking umožňuje přípravu dat pro přenos příkazů do banky a čtení výpisů z banky. Vlastní přenos dat mezi lokálním počítačem a bankou probíhá prostřednictvím internetu a software pro přenos, který dodává banka.

Sklady

Modul Sklady umožňuje vedení jednoduché skladové agendy, okamžitý přehled o stavu zásob a jejich cenách. K dispozici je členění na neomezený počet skladů. Ceník obsahuje ceny skladové, prodejní a DPH a každou ceníkovou položku lze zatřídit do nějaké materiálové skupiny. V průběhu měsíce uživatel pořizuje pohyby, jako je např. nákup, prodej, přímá spotřeba, převod mezi sklady a podobně. Měsíční uzávěrka uzavře zpracovávané období. V programu naleznete přehledné tiskové výstupy, jako jsou např. stavy zásob, obratová soupiska, přehled denních zásob nebo skladová karta.

ALIS-PVS

Program pro odesílání daňového přiznání DPH na daňovou správu. Dále tento program odesílá podání na Českou správu sociálního zabezpečení. Přečtěte si podrobnosti o tomto programu.

ALIS-ÚIS

Program pro odesílání výkazů na CSÚIS. Přečtěte si podrobnosti o tomto programu.

Rozpočet na webu

Služba, která vám umožní publikovat rozpočtová data na internetu. Jedním kliknutím nahrajete rozpočet z programu KEO-W Účetnictví na web. Přečtěte si podrobnosti a informujte se u našich obchodních zástupců.

Co všechno vám může Účetnictví KEO-W nabídnout?

Integrace s ostatními moduly

  • Mzdy
    Je připraven import zaúčtování mezd.
  • Poplatky a příjmové agendy
    Přenáší se zaúčtování předpisů poplatků, úhrad a ostatních likvidací. Úhrady poplatků je možné provádět pouze v bance nebo pokladně.

Pro koho je produkt vhodný

  • města a obce,
  • příspěvkové organizace,
  • neziskové organizace,
  • podnikatele.