ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

KEO-X Evidence hřbitovů

Komplexní řešení agendy správce hřbitova.

Nabízené řešení pro správce hřbitovů zahrnuje celou agendu od evidence hrobových míst, pohřbených a nájemců přes přípravu smluv a tisk složenek až po zpracování poplatků a sledování úhrad. V programu lze vést neomezený počet hřbitovů.karta hrobu

Nabízíme tyto moduly:

Evidence hřbitovů

Základní evidenční modul zahrnuje karty hrobů, nájemců i pohřbených s potřebnými evidenčními údaji. K jednomu hrobovému místu lze v programu evidovat jednu platnou smlouvu o pronájmu hrobového místa. Ke smlouvě lze připojovat dodatky. Smlouvy s ukončenou platností se archivují. K poplatku je možné vytisknout složenku a v případě úhrady na místě stvrzenku nebo pokladní doklad.

V programu je připravena přehledná evidence úhrad s možností sledování stavu plateb. Program umožňuje jednoduché vyhledávání neuhrazených poplatků a končících nájmů. Uživatelsky velmi příjemné je rychlé párování plateb pomocí variabilních symbolů nebo pomocí výběru ze seznamu neuhrazených plateb.

mapa hrbitova

Grafika hřbitovů

Program Grafika hřbitovů rozšiřuje možnosti Evidence hřbitovů o zakreslení mapy hřbitova, které je jednoduché a intuitivní. Jako podklad pro kreslení poslouží vaše „papírová“ mapa, která se převede (naskenuje) do počítače jako obrázek. Potom už můžete zakreslovat jednotlivá hrobová místa a provázat je s jejich evidenční kartou hrobu. Program umožňuje kreslit také další objekty - lavičky, odpadkové koše a podobně a podporuje práci s vrstvami.

Na mapě je možné zapnout zobrazení některých důležitých informací k jednotlivým hrobům tak, aby uživatel měl k dispozici rychlý přehled. Dále lze na kliknutí zobrazit evidenční kartu hrobu. Velmi elegantně je v programu řešen tisk mapy na různé formáty papíru s možností jejich spojování.

Hřbitov na webu

Publikujte hotovou mapu hřbitova na internetu. Návštěvníci vašich stránek budou mít k dispozici interaktivní mapu hřbitova s intuitivním vyhledáváním. Zájemci o nájem hrobových míst ocení možnost zobrazovat volná hrobová místa. Po kliknutí na hrobové místo se zobrazí přehledné informace o pohřbených, nájemci a fotografie hrobu. Více informací najdete na stránce k produktu Hřbitov na webu.

Přehrát

KEO-X Evidence hřbitovů

video ukázka práce s programem

Integrace s ostatními moduly

  • Poplatky
    Poplatky vzniklé v Evidenci hřbitovů lze přenést do Ostatních příjmů.

Pro koho je produkt vhodný

  • obecní i velké městské hřbitovy,
  • organizace spravující více hřbitovů.