ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

KEO-X Evidence obyvatel

Data o obyvatelích včetně napojení na centrální Registr obyvatel (ROB).

karta obyvateleProgram umožňuje vedení aktuální a vyřazené kartotéky obyvatel. Do aktuální kartotéky je občan zapsán na základě přihlášení či narození. Provedení změny typu odstěhování či úmrtí přesunou kartu automaticky do vyřazené kartotéky. Adresní údaje se pořizují dle číselníku, který aktualizujeme z Registru adres a nemovitostí (RUIAN). Pokud propojíte své KEO-X se základními registry, budete moci ověřovat obyvatele i načítat změny přímo ze základního Registru obyvatel (ROB).

K dispozici jsou statistické přehledy o počtu obyvatel dle věkových skupin a mnoho dalších sestav a přehledů (přehled změn, jubilanti, novorozenci, výběr dle věku, počty obyvatel dle částí obce, dle ulic, seznamy obyvatel dle částí a ulic, seznam použitých čísel domovních aj.).

Z evidence obyvatel lze filtrovat záznamy podle různých hledisek a nad těmito záznamy lze tisknout opis, adresní štítky, obálky, případně použít jakoukoli obecnou šablonu.

Integrace s ostatními moduly

  • Matrika
    Účastníky matričních událostí lze přebírat z Evidence obyvatel.
  • Volby
    Údaje ve stálém seznamu voličů se aktualizují z Evidence obyvatel.

Pro koho je produkt vhodný

  • Města a obce s ohlašovnou.