ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

KEO-X Evidence psů

Karty psů s detailní identifikací psa a informacemi o držiteli.

Modul Evidence psů představuje praktickou pomůcku pro pracovníky obecních úřadů, ve které mohou evidovat přihlášené psy s veškerými identifikačními údaji a s kontakty na držitele. V případě nálezu zaběhnutého psa je jednoduchá možnost vyhledání karty psa (a držitele) dle různých kritérií - dle plemene, čísla známky, čísla čipu, barvy srsti, jména, tetovacího kódu atd. Ke kartám psů lze přikládat i fotografie.

Modul může pracovat ve vazbě na Poplatky jako evidence poplatkové povinnosti pro poplatek ze psů dle zákona o místních poplatcích.
evidence psu

Integrace s ostatními moduly

  • Poplatky
    Vygenerování poplatků a jejich změn do agendy Poplatky.

Pro koho je produkt vhodný

  • města a obce.