ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

KEO-X Evidence žádostí

Jednoduchá evidence žádostí o finanční příspěvek.

Jednoduchá a přehledná evidence žádostí o finanční příspěvek rozdělená na seznam žádostí a seznam žadatelů. U žádostí se rozlišuje stav „evidováno“, „schváleno“ a „neschváleno“, na základě těchto stavů je možné žádosti filtrovat. Modul umožňuje rychlé vyhledávání žádostí i žadatelů dle různých kritérií a tisk jejich seznamů.
evidence zadosti

Pro koho je produkt vhodný

  • města a obce.