ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

KEO-X Matrika

Vedení matriční agendy dle platné legislativy.

matrikaMatrika je připravena tak, aby umožnila zápis v programu naprosto stejný jako v rukopisné knize, včetně oprav zápisů, dodatečných záznamů a oprav, vynechávání listů i podtečkování chybných údajů.

Matriční zápisy se provádějí do jednotlivých matričních knih (narození, manželství, úmrtí). Každá kniha obsahuje seznam podpisových vzorů jednotlivých matrikářů a člení se na svazky. Údaje o účastnících matričních událostí lze přebírat z modulu Evidence obyvatel, Adresáře, případně pořídit ručně.

Pokud propojíte své KEO-X se základními registry, budete moci ověřovat účastníky matriční události v základním Registru obyvatel (ROB) přímo z formuláře pro zápis matriční události.

V programu jsou velmi dobře řešeny opravy matričních zápisů, kdy uživatel jednoduše vybere, zda se jedná o opravu překlepu v počítači nebo opravu, která musí být stejně jako v rukopisně vedené knize podtečkovaná.

Program umožňuje nastavení formátování zápisu adresních údajů podle požadavků konkrétní matriky (např. formát zápisu čísla popisného č.p. čp. ...).

Modul umožňuje vést evidenci přísně zúčtovatelných tiskopisů rodných, oddacích a úmrtních listů (podle Vyhlášky 191/2014 Sb. a směrnice MV -151468/VS-2014). Z této evidence je možné zjistit všechny tiskopisy vydané (popř. zničené) k určitému matričnímu zápisu, tiskopisy vydané za vybrané období a matriční obvod i tiskopisy vydané konkrétním matrikářem a následně lze seznam vytisknout.

Tisky z matriky

 • matriční doklady (rodný list, oddací list, úmrtní list),
 • matriční listy,
 • oznámení pro evidenci obyvatel,
 • hlášení pro Český statistický úřad,
 • další formuláře (např. dotazník k uzavření manželství, protokol, osvědčení pro uzavření církevního sňatku aj.).

Integrace s ostatními moduly

 • Evidence obyvatel
  Účastníky matričních událostí lze přebírat z Evidence obyvatel.
 • Spisová služba
  Pro dokumenty lze získat číslo jednací a zaevidovat je ve spisové službě.

Pro koho je produkt vhodný

 • města a obce s matričním úřadem.