ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

KEO-X Oceňování pozemků

Evidence pozemků jako majetku.

Tento program je rozšířením Evidence nemovitostí, odkud se importují data o pozemcích pro oceňování. Při importu se vždy nabídne přehledová sestava s rozdíly oproti minulému stavu. Uživatel snadno zjistí, které pozemky jsou nové, pozemky se změnou (výměry, druhu ..) a zrušené pozemky. Teprve po vytištění sestav a potvrzení se provede import. Po importu je možné filtrovat data podle stavu (nové, změněné, zrušené) a oceňovat.

Metodu ocenění uživatel volí z číselníku. Pozemky se zadanou bonitou se oceňují přednastaveným typem ocenění (podle bonity, podle bonity navýšené). Pozemky, u kterých stanovuje cenu obec, se oceňují podle uživatelsky zadaných typů cen. Program podporuje i hromadné ocenění více pozemků najednou.

Jsou připraveny inventurní sestavy dle různých hledisek (inventrurní čísla, druh pozemku, SU a AU). Při výběru inventurního soupisu dle SU a AU lze zvolit třídění dle kategorií do části H. výkazu Příloha.

Program plně nahrazuje evidenci pozemků v modulu Majetek.
oceneni

Integrace s ostatními moduly

  • Evidence nemovitostí
    Data o vlastních parcelách je možné dále zpracovávat v modulu Oceňování pozemků.

Pro koho je produkt vhodný

  • města a obce.