ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

KEO-X Volby

Zpracování různých typů voleb.

Program pracuje s kontinuálně vedeným stálým seznamem voličů, který se automaticky aktualizuje daty z evidence obyvatel. Do tohoto seznamu jsou zařazeni všichni obyvalelé starší 18 let s občanstvím ČR a trvalým pobytem v obci. Lze tedy v souladu s legislativou kdykoli ověřit, zda je občan veden ve stálém seznamu voličů.volby

Zpracování voleb

Volby se zakládají ke konkrétnímu datu. Program automaticky vytvoří kopii stálého seznamu voličů pro tyto volby, kde zohlední zařazení "nováčků" (18ti letých) ke druhému dni voleb. Do tohoto seznamu se automaticky propisují změny provedené v Evidenci obyvatel a to až do termínu uzavření seznamů. Kromě stálého seznamu voličů lze průběžné vést i dodatek stálého seznamu. Do tohoto seznamu se zapisují voliči ručně, stejně tak jako do zvláštního seznamu voličů. Program disponuje užitečnou funkcí pro převzetí zvláštního seznamu z již zpracovaných voleb a umožňuje jeho úpravu pro aktuální volby.

Připravené volební seznamy lze tisknout v různých variantách třídění.

Distribuce volebních lístků

Pro potřeby doručování lze rozdělit adresy do doručovacích obvodů. Pro tyto obvody je možné vytisknout doručovací seznamy, štítky a obálky, případně exportovat data pro poštu.

Integrace s ostatními moduly

  • Evidence obyvatel
    Údaje ve stálém seznamu voličů se aktualizují z Evidence obyvatel.

Pro koho je produkt vhodný

  • Města a obce.