ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

PC Fand - FAQ

29. 4. 2013

Odinstalace aktualizace ve Windows XP

Tento postup je jedním z možných řešení problémů s nedostatkem paměti pro DOS, po aktualizaci KB2724197 (říjen 2012). Může se hodit i v jiných případech. Jde ovšem o problematickou záležitost, neboť ne vždy jde aktualizaci odstranit (nepovolí informatik, ...).

Ukaž více

29. 4. 2013

Nestačí paměť po aktualizaci Windows XP

Problém se objevil v říjnu 2012, po automatické aktualizaci Windows XP 10.10.2012 (aktualizace KB2724197) se změní obsazení DOSovské paměti tak, že max. velikost spustitelného programu klesne asi o 50 KB.

Což má za následek, že některé FAND-aplikace, pokud mají vyšší nároky na paměť buďto ani nenajedou nebo pak padají některé funkce v ulohách na nedostatek paměti. Třeba i prostý tisk F6. Kromě běžné hlášky na nedostatek paměti mohou například padat složitější výpočty s hláškou „Příliš hluboká rekurze“.

Zatím neznáme přesnou příčinu, takže rady na řešení jsou prozatímní, ne každému mohou vyhovovat. Kdo má další nechť přispěje - sem nebo do diskuze FANDu. Děkujeme všem, kteří již přispěli. Pomohou všechny tipy na uvolnění paměti pro DOS.

Ukaž více

29. 4. 2013

Can't open FANDWORK.§§§

Nelze otevřít lokální pracovní soubory FANDu, nebo i případně založit nové datové soubory v úloze (v rozjeté úloze se dělá jen někdy, první se zakládá indexový .X00).

Tato hláška může mít mnoho různých důvodů ( uživat. práva, antiviry, ... viz. jiné články na tomto WEBu) ale zhruba v polovině srpna 2012 se po aktualizaci Windows objevilo více takových případů, které nebylo možno řešit stávajícími postupy.

Ukaž více

23. 5. 2008

Problémy se sdílením dat v síti LAN

Sdílení dat v síti LAN pod FANDem je napsáno velmi "blbuvzdorně", instalační principy pro podporu LAN jsou všeobecně známy. Přesto se na konci historie DOS FANDu objevil dosud neznámý problém.

PROBLÉM S NASTAVENÍM LANNODE
Na uloze, která roky fungovala najednou přestalo fungovat sdílení dat. Jako kdyby nebylo nastaveno LANNODE, ale nastaveno bylo.

BATy pro spuštění úloh byly generovány takovým způsobem, že např. za

SET LANNODE=25

byl ještě za číslem znak mezera (20H) a pak teprve CR LF. V běžném textovém editoru ta mezera není vidět. GETENV to načte i s mezerou, pascal funkce VAL takový řetězec '25 ' nevezme jako číslo, takže interně je pak LANNODE=0, i když v uloze vám GETENV(´LANNODE´) vypíše třeba ´25 ´, tak si toho nikdo nevšimne, i když ta mezera tam je. Pokud to tak je na více stanicích, je jich pak více s lannode=0 a blokuji se. Je opravdu neuvěřitelné, že na tohle ještě nikdo nepřišel.

Podobný problém může nastat při nastavení
SET FANDOVRB=číslo

Tak pozor na to, dobrá zkušenost, ve FANDu to lze sice opravit, ale ven mezi uživatele se to jen tak nedostane.

21. 3. 2008

Omezení velikosti sdílených souborů

Úvodní poznámka:
sdíleným souborem rozumíme soubor, který je v katalogu úlohy v návěští označen znakem # nebo #R

Interní mechanismus FANDu pro sdílení datových souborů využívá standardní funkce op. systému pro zamykání fyzických souborů (funkce DOSu 5cH). Interní zamykání FANDu nesmí zasáhnout do fyzického souboru .000 (zablokovaly by se všechny operace v tom místě). Realizováno je to tak, že je stanovena určitá pevná hranice hranice, za kterou se sdílení provádí. Tato hranice je znovena na 0A000501H (cca 160MB).

V důsledku toho je maximální možný prostor pro fyzickou velikost sdíleného souboru .000 rozdělen na dvě části : část pro fyzický soubor a část nad uvedenou hranicí (nyní cca 160MB) pro sdílení.

Ukaž více

7. 3. 2007

Grafický režim pod Win XP

Pokud aplikace FANDu použije grafický režim, může někdy pod Windows XP dojít k problémům. Např. hláška "Podpora pro grafický režim jen 80x25 a není pro CGA"

Z diskuze k FANDu vyšel jeden námět, jak toto zkusit vyřešit. Může to být způsobeno tím, že se používá starý zástupce aplikace z Win98. Takže řešením je založit si nového zástupce pro úlohu v prostředí Win XP. Tímto způsobem se občas podaří vyřešit i jiné problémy.

21. 4. 2005

Export dat z FANDu

Tento příspěvek má poskytnout základní informace řadovým uživatelům aplikací i programátorům o tom, jaké jsou základní možnosti exportu dat z formátu PC FANDu (.000,.T00) do jiných datových formátů.

Ukaž více

15. 4. 2005

NTVDM, zatížení CPU 99%

Většinou pod Win XP, ale může to být i pod jinými verzemi Windows nebo jinými oper. systémy, se ukazuje pro aplikaci FANDu (nebo i jinou DOSovou aplikaci) zatížení procesoru přes 90%. Může to vést přehřívání procesoru, neustálému chodu ventilátoru apod.

Viz. pod Win XP kombinace Ctrl-Alt-Del, Správce úloh. DOS programy se skrývají pod položkou NTVDM.EXE, což je program pro podporu DOSu pod Win.

Důvod není přesně znám, pravděpodobně jde o to, že aplikace DOSu často při čekání na obsluhu klávesnice čekají v nějakém cyklu. Tento cyklus za určitých okolností, zřejmě záleží na frekvenci, způsobí přetížení procesoru. Z této úvahy vychází i většina řešení této situace, která nějak zasahují do obsluhy klávesnice.

Ukaž více

1. 4. 2005

Příkaz BACKUPM - problémy

Při provedení příkazu BACKUPM se objevila chyba, resp. by se to dalo nazvat i omezení. Při zálohování velkého počtu souborů mohl BACKUPM havarovat s různými hláškami, např. soubor .... nelze nalézt, apod.

Problém je v tom, že na začátku BACKUPM se načítají odkazy na všechny zálohované soubory a adresáře do bufferu (není v paměti ale ve WORKfile). Vnitřní struktura bufferu neumožnovala libovolný počet souborů, ale jen určitou velikost, záleželo na počtu souborů a délkách adresářových cest.

Ukaž více