ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Tiskový manažer

Aktuální verze 2.7 - duben 2005.

Program odstraňuje problémy s tiskem DOSových sestav v grafickém prostředí, protože podporuje tisk na každém typu tiskárny, která má nainstalované ovladače pro Windows 95/98/NT/XP.

Vlastnosti ovladače

 • odstraňuje problémy dané různorodostí tiskáren,
 • spolehlivě spolupracuje s každou tiskárnou, která má nainstalovaný ovladač pro Win 95/98/NT/XP
 • umožňuje programovat výstupy pomocí vámi definovaných sekvencí řídících kódů
 • lze jej spouštět přímo z DOSové aplikace prostřednictvím parametrů a pro různé typy tisků si lze předpřipravit INI soubory s požadovanými vlastnostmi
 • lze jej využívat pro libovolný počet FANDovských programů na témže počítači
 • dává možnost umístit do tiskové sestavy obrázky a vybarvovat různé plochy
 • obrázky lze umístit pokaždé na jiné místo v závislosti na "obsazení" stránky textem (např. naskenované razítko s podpisem na fakturu či dopis pro odeslání faxem)
 • podporuje barevný tisk
 • umožňuje odesílání vytvořených sestav fax serverem bez nutnosti tisku

Režimy práce manažeru

 • Po spuštění manažer cyklicky sleduje parametrem  nastavený adresář. PC FANDovský program do tohoto adresáře přesune textový soubor (PRINTER.TXT). Manažer tento soubor převezme, zpracuje (zobrazí, popř. vytiskne) a následně vymaže. To znamená, že manažer běží jako proces v pozadí, program PC FANDu  je další proces, který může být spuštěný v okně Windows anebo na celé obrazovce. Program PC FANDu je potřebné upravit tak, aby se tiskové sestavy daly přesouvat (kopírovat) do sledovaného adresáře.
 • Manažer lze spustit z DOSového prostředí vždy pro tisk jedné konkrétní sestavy. V tomto případě se chová v závislosti na nastavení vlastností, které jsou nastaveny v INI souboru, jehož název je předán pro práci manažeru jako parametr.

Demoverze manažeru

Umožňuje plnohodnotný chod po dobu 14 dní, potom se nevratně změní na demo režim, který neumožňuje správný tisk (sestavy jsou "ozdobeny" přeškrtnutím).

Aktuálně program (i demo :-) obsahuje úpravy pro podporu práce pod Win XP, reaguje na změnu tiskárny (resp.jejich vlastností) a odesílání e-mailu SMAPI funguje i v MS Outlook.

Stáhněte si demoverzi ze stránky Ke stažení.

Prodej

Pravidla prodeje Tiskového manažeru pro PC FAND jsou shodná s prodejem síťových RT PC FANDu. To znamená, že:

 • je dodáván ve verzích:  single, do 5 PC,  do 10 PC a nad 10 PC neomezeně pro jednoho zákazníka
 • zákazníkem se rozumí jedna fyzická nebo jedna právnická osoba (jedno IČO - příslušná licence podle počtu PC, na kterých bude manažer provozován)
 • všichni registrovaní FANDisté a další obchodní partneři ALIS, s.r.o. mohou pro své koncové zákazníky nakupovat manažer za zvýhodněné ceny (standardní výše  provize činí 20 %)

Program si můžete objednat na adrese alis@alis.cz.

Verze 2.7

V dubnu 2005 byla zahájena distribuce inovované verze (původně 2.0,2.4.,2.5).

Stávající uživatelé verze 2.0 a vyšší si mohou vyžádat její zaslání za 119.-Kč včetně DPH a  poštovného. - při objednávce je třeba sdělit licenční číslo verze. Všichni stávající zaregistrovaní uživatelé verze 1.0 mohou získat nový produkt za cenu upgrade pro single licenci ve výši 280,- Kč + DPH + poštovné.

Před jejím zakoupením si můžete její možnosti vyzkoušet. Zajištěna je plná funkčnost po dobu 14 dní od data instalace. Případné připomínky zašlete přímo na e-mailovou adresu autora, která zní  lauko@insypo.sk. Zájemcům o Tiskový manažer ze Slovenské republiky doporučujeme návštěvu stránek http://www.msl.sk. Na této adrese najdete vždy i aktuální demoverzi programu.

Nejzajímavější novinky verze 2.4 + 2.5 + 2.7

 • Kompletně přepracované komunikační prostředí s uživatelem, které se svým ztvárněním a způsobem obsluhy blíží Internet Exploreru.
 • Tisk sudých a lichých stran zvlášť, tisk od strany do strany nebo výčtem požadovaných čísel stran k tisku.
 • Možnost nastavení různých vlastností pro různé aplikace nebo jejich části.
 • Úsporný tisk až čtyř tiskových stran na jednu fyzickou.
 • Možnost nastavení hustoty řádkování v kombinaci s výškou řádku (tisk do formulářů a tiskopisů).
 • Odesílání sestav e-mailem přímo z prostředí Tiskového manažeru. Příjemcům zpráv bude zasílán i speciální, zdarma volně šiřitelný FRP prohlížeč. Ten je schopen sám sebe přiložit do odesílané zprávy (do zprávy jej samozřejmě může vložit i sám manažer). Zaručena je vysoká rychlost odesílání i rozsáhlých tiskových sestav, protože ty jsou v podobě pro FRP prohlížeč extrémně krátké.
 • Absolutní možnost přizpůsobení tiskových sestav velikosti "plochy pro tisk". Díky nastavitelnému zmenšení/zvětšení souboru v procentech je umožněn např. tisk sestavy velikosti A3 na papír formátu A4.
 • Vložení loga do tiskové sestavy neovlivní počet řádků na straně. Manažer automaticky část s textem vertikálně zmenší o výšku loga.
 • Byly odstraněny veškeré problémy s tiskem fontů ^A, ^E a ^Q, a to včetně vzájemných kombinací těchto typů. Ty nastávaly na některých tiskárnách a daly se většinou vyřešit změnou nastavení systémových parametrů pro danou tiskárnu.
 • Podpora tisku obrázků ve formátu .PCX.
 • Podstatné zrychlení tvorby souboru pro tisk oproti předchozí verzi.
 • Podpora převodu sestavy do formátu .HTML (pouze prostý text).
 • Přímá internetová vazba na redakční systém vismo.
 • Verze 2.7 pracuje spolehlivě v prostředí Win XP a na multifunkčních tiskárnách.