ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
11. 1. 2023

Daňové přiznání k DPH za poslední zdaňovací období

Poslední daňové přiznání (tj. za prosinec nebo poslední čtvrtletí) se liší od běžného daňového přiznání. Každý plátce by měl provést roční vypořádání DPH podle par. 76 odst. 7 a udělat úpravu odpočtu daně podle par. 78 a násl. Pokud se poplatník rozhodne změnit zdaňovací období v souladu se zákonem o DPH, musí vyplnit údaj „Kód zdaňovacího období následujícího roku“.

Při zpracování ročního vypořádání v programu KEO4 Účetnictví je nutné zkontrolovat zahrnutá daňová přiznání. Kontrola se provede v nabídce Zahrnutá daňová přiznání. Pokud některé daňové přiznání nepatří do ročního vypořádání, pak se zruší zaškrtnutí v políčku Zahrnout do RV.

Metodika pro postup je zveřejněna na našich stránkách.