ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
25. 2. 2021

Informace Generálního finančního ředitelství k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání respirátorů

– v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2

V období ode dne 3. 2. 2021 do dne 3. 4. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) zveřejněném ve Finančním zpravodaji 8/2021 dne 1. února 2021.

Pro zaevidování prodeje respirátorů do systémů KEO – Účetnictví lze využít typ daně 787, který bude vykázán na řádku 26.

Odkaz na informaci GFŘ: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-pro-media/INFORMACE_prominuti_respiratory.pdf.