ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
25. 2. 2021

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2021 Snížení sazby DPH u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití

Dne 31. 12. 2020 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 609/2020 Sb., kterým se také mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití z 21 % na 15 %.

Odkaz na informaci GFŘ: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2021-02_INFORMACE-sazby-dane-komunalni-odpad.pdf.