ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
18. 3. 2021

Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (tzv. "izolačka")

Dne 5. 3. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku při nařízené karanténě. Dle tohoto zákona mají zaměstnanci v období od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021 nárok na mimořádný příspěvek ve výši 370 Kč za každý kalendářní den (nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů) trvání nařízené karantény nebo izolace. Pokud by součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhl 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Příspěvek bude vyplácet zaměstnavatel, který si o výši těchto příspěvků následně sníží odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Česká správa sociálního zabezpečení aktuálně připravuje podrobné informace jak postupovat v jednotlivých situacích tak, aby při zpracování mezd za měsíc březen byly k dispozici všechny potřebné informace v případech, kdy lékař potvrdí na eNeschopence karanténu nebo izolaci. Z tohoto důvodu zatím vyčkáváme s finálními úpravami programu KEO4 Mzdy a ALIS-PVS. Aktualizaci s provedenými změnami (možnost výpočtu mimořádného příspěvku při karanténě a izolaci, implementaci služby PVPOJ21) můžete očekávat koncem měsíce března.