ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
27. 1. 2021

Odstávka a omezení provozu systému IISS

Ministerstvo financí informuje o odstávce a omezení provozu systému IISSP v následujícím termínu:

• od 28. 01. 2021 od 19:00 hodin do 23:00 hodin

bude omezena dostupnost Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP), tedy části Rozpočtový informační systém – Příprava rozpočtu (RISPR), Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE), Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Dávkové výkazy a funkcionalita Testování třetích stran RISRE.

V uvedeném termínu bude omezena práce uživatelů v systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování. Jedná se o omezení systému z technických důvodů.