ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
8. 4. 2012

Pět kroků k propojení se Základními registry

Využívání referenčních údajů vedených v základních registrech ukládá orgánům veřejné moci zákon 111/2009 Sb.  Od července 2012 není orgán veřejné moci oprávněn požadovat doložení referenčních údajů po občanovi, právně závazné jsou údaje z registrů.

Přístup k základním registrům je možný třemi způsoby: přes Czech Point, Datovou schránku nebo přes agendový informační systém (např. KEO-X). V tomto návodu se zabýváme právě tímto třetím způsobem - přístup k základním registrům přímo z programu KEO-X/KEO-W.

Co je třeba udělat:

  1. Ohlásit působnost v agendě.
  2. Zaregistrovat svůj ISVS do Informačního systému o ISVS.
  3. Mít pevnou IP adresu.
  4. Požádat si o vydání certifikátu pro připojení AIS k ZR.
  5. Ceritikát nahrát do KEO-X a nastavit parametry.

1. Ohlášení působnosti v agendě

Ohlášení působnosti v agendě se provádí na adrese: https://rpp-m1.asseco-ce.com/AISP/. (Pozn. Přístupové údaje do formuláře zajišťuje lokální administrátor systému CzechPOINT, popř. CzechPOINT@office)

V rámci státní správy se vykonávají určité agendy (např. agenda evidence obyvatel, agenda občanských průkazů, agenda matriky). Každá agenda se musí zaregistrovat (= to dělá "nadřízený" ústřední orgán veřejné moci). Je-li agenda zaregistrována, dostanou ty orgány, které agendu vykonávají (= např. obce) oznámení, že se mají registrovat k působnosti v dané agendě.

Oznámení vykonávání působnosti pro OVM znamená zejména a pouze vyplnit počet úředních osob v konkrétní agendě do strukturovaného formuláře a v tomto (!!!) formuláři, resp. prostřednictvím jeho vnitřní funkce údaje odeslat ministerstvu.

2. Registrace ISVS (informačního systému veřejné správy)

Povinnost registrovat informační systémy veřejné správy (ISVS) ukládá zákon 365/2000Sb. o informačních systémech veřejné správy a technické náležitosti upravuje vyhláška č. 528/2006.

Pozor - ISVS není každý program, který obec provozuje. Jsou to jenom ty systémy, pomocí kterých obec vykonává veřejnou správu. Z informačních systémů KEO, KEO-X a KEO-W by to měly být moduly Evidence obyvatel, Matrika, Evidence psů (pokud se vede za účelem vybírání poplatků), Poplatky, pravděpodobně i Spisová služba. Je to na vašem uvážení a výkladu - odkazuji na dokument „Co je ISVS“ zpracovaný MVČR. Doporučujeme registrovat systém KEO jako celek a jednotlivé moduly vyjmenovat v údaji „Charakteristika ISVS“.

Informační systém o ISVS je dostupný na této adrese: https://www.sluzby-isvs.cz .

3. Pevná IP adresa

Pro vygenerování certifikátu potřebného pro připojení aplikace k základním registrům je třeba do žádosti zadat číslo pevné IP adresy.

4. Požádat si o vydání certifikátu na připojení AIS k ZR

Požádejte o pomoc IT nebo našeho regionálního obchodního zástupce.

Popis generování certifikátu

Hlášení chyb

Popis hlášení chyb ve fungování základních registrů na Infoportu

Požádejte obchodního zástupce o pomoc při registracích!

Ty, kteří neví co jsou Základní registry, odkazuji na stránky: http://www.mvcr.cz/clanek/zakladni-registry-verejne-spravy.aspx a http://www.szrcr.cz