ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
9. 4. 2021

Zaúčtování mimořádného příspěvku při karanténě (tzv. "izolačky")

S ohledem na aktuálně dostupná doporučení jsme upravili zaúčtování mimořádného příspěvku při karanténě. Místo původní varianty, kdy bylo účtováno obdobně jako u náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, bude nově předpis účtován na 3xx účtech. Na straně MD 336 s analytikou 0299/331 na straně D. U úhrady zaměstnanců zůstává položka stejná jako u náhrady za pracovní neschopnost 5424.

Zaúčtování snížení odvodu na sociálním pojištění následně pořídíte zápisem: částka, o kterou byl odvod snížen mínusem na 336 0299 proti 231 (položka 5424). Pokud by byl odpočet vyšší než povinnost odvodu sociálního pojištění (za zaměstnance i zaměstnavatele), pohledávka by zůstala na účtu 336 AU 0299.