ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
18. 1. 2023

Změny legislativy 2023

Pro rok 2023 nedošlo k významným změnám legislativy.

Přehled změn

a) Výkaz FIN 2-12M

Již pro období 12/2022 byly doplněny kontroly v CSÚIS.

    • Nově se kontrolují daňové příjmy a příjmy z hazardních her. Kontroluje se soulad s daty GFŘ. Při nesouladu se výkaz považuje za chybný.
    • Byla doplněna kontrola, která je ale pouze informativní. Jedná se o porovnání části XI. a XII. Kontrola probíhá pouze u zdroje 5 a kontroluje se vždy součet za nástroj. Pokud se u kontroly vyhodnotí nesoulad, pak se objeví informace ve Stavové zprávě z CSÚIS, ale pouze jako varování.

Příklad, kdy je ve Stavové zprávě varování:
Část XI. vykazuje u nástroje 106 a zdroje 5 položku 4216 s hodnotou 150 000,- Kč.
Část XII. nevykazuje u nástroje 106 a zdroje 5 žádnou hodnotu.
Výkaz je považován za správný.

b) Rozpočtová skladba

Změny pokynu k postupu podle vyhlášky Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě (verze od 1. 1. 2023) najdete na stránkách MFČR.

c) Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

V názvech výkazů byla odstraněna slova "regionální rady regionů soudržnosti“.

d) Vyhláška č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu

Obce a DSO od roku 2021 předkládají údaje o všech přijatých úvěrech, zápůjčkách a návratných finančních výpomocí od finančních institucí a jiných osob prostřednictvím Tabulky č. 1. MFČR.

Kontrola, zda rozdíl sloupce č. 7 a sloupce č. 8 odpovídá na stav syntetických účtů 281, 326, 451 a 452 v rozvaze, bude již pro rok 2022 zapnutá.

MFČR provedlo změny v metodice Metodický pokyn odboru 12 – Financování územních rozpočtů.

d) Změna zákona o DPH

Změny, které se týkají Kontrolního hlášení.